Waqf-e-Nau vrouwen en meisjes uit Mauritius hebben de eer van een virtuele ontmoeting met het hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap

22 DECEMBER 2020 PERSBERICHTEN

Tijdens de bijeenkomst beantwoordde Zijne Heiligheid een reeks vragen die betrekking hadden op religieuze en sociale kwesties.

Op 20 december 2020 hield de Wereldleider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online bijeenkomst met de vrouwelijke leden van het Waqf-e-Nau regeling uit Mauritius.

Zijne Heiligheid zat de vergadering voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de Waqf-e-Nau-leden zich bij de Darus Salaam-moskee in Rose Hill voegden. Deze doet dienst als het nationale hoofdkwartier van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap in Mauritius.

Het evenement begon met het reciteren en vertalen van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en een kort verslag waarin de activiteiten van de Waqf-e-Nau in Mauritius werden beschreven.

Voor de rest van de een uur lange bijeenkomst hadden leden van Waqf-e-Nau de gelegenheid om Zijne Heiligheid een reeks vragen te stellen over hun geloof en hedendaagse kwesties.

Zijne Heiligheid werd gevraagd naar het koranvers ‘En wij hebben de hemel en de aarde en alles wat er tussen is niet tevergeefs geschapen’ (hoofdstuk 38, vers 28) en sommige mensen wilden weten wat de waarde en nut is van bepaalde levende wezens zoals insecten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

“Allah heeft niets tevergeefs geschapen. Geen enkel deel van de schepping is nutteloos. In bepaalde medicijnen is bijvoorbeeld het gif van een schorpioen gebruikt. Hetzelfde geldt voor slangengif, dat in de homeopathie wordt gebruikt. Er zijn ook medicijnen ontwikkeld met insecten of wezens die men anderszins als nutteloos zou beschouwen. Er zijn dus nogal wat dingen waarvan wij het doel misschien niet begrijpen, maar Allah heeft wel een doel in hen bijgebracht en dus is niets van Zijn schepping nutteloos. “

Zijne Heiligheid werden vragen gesteld over sociale media en of het raadzaam was voor jonge meisjes om hun niet-Ahmadi-vrienden toe te staan foto’s van hen samen op sociale media te delen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

“Als je van leeftijd bent waarop je de Hijab in acht neemt en een foto maakt met je vrienden, dan zou je hen moeten vragen om je foto’s niet op sociale media te plaatsen. Om risico’s te vermijden, moet u in eerste instantie proberen te voorkomen dat dergelijke foto’s worden gemaakt. Maar als ze dan toch worden gemaakt, zoals ik al zei, vraag uw vrienden om ze niet op sociale media te plaatsen. Als ze goede vrienden van u zijn, zullen ze u verzoek accepteren en honoreren. “

Een ander Waqf-e-Nau-lid vroeg hoe iemand de liefde van de Almachtige God kan verkrijgen en kan weten of God tevreden met hen is.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

“Als je altijd gehoorzaamt wat Allah de Almachtige heeft gezegd, dan zul je Zijn liefde verkrijgen. Er zijn honderden geboden in de Heilige Koran en als je ze allemaal opvolgt, zul je de liefde van Allah de Almachtige verkrijgen. Als je Allah de Almachtige op de juiste manier aanbidt, kun je de liefde van Allah de Almachtige verkrijgen. Als je echter ongehoorzaam bent, kan Allah niet tevreden en gelukkig met je zijn. “

Zijne Heiligheid werd gevraagd hoe kinderen moesten reageren als hun ouders hen disciplineerden of straften. Hierop antwoordde Zijne Heiligheid dat ouders hun kinderen niet moesten uitschelden over triviale of kleine zaken, maar in plaats daarvan hun kinderen met liefde en vriendelijkheid moesten begeleiden. Hij zei ook dat ouders in het bijzonder hun dochters met tederheid en zachtmoedigheid moesten behandelen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) zei dat hij het niet op prijs stelt dat ouders hun kinderen onnodig uitschelden over kleine dingen. Hij onderwees eerder dat ze geduld moesten tonen en voor hun kinderen moesten bidden dat Allah de Almachtige hen moge hervormen en hun tekortkomingen en problemen moge wegnemen. “

Bovendien zei Zijne Heiligheid ook dat kinderen, naarmate ze ouder werden, ook een verantwoordelijkheid hadden om de geboden van de Almachtige God te volgen.

Een andere Waqf-e-Nau had het over de prevalentie van illegale drugs in de samenleving en hoe het leven van jonge mensen ernstig werd geschaad door het gebruik ervan.

Als reactie daarop gaf Zijne Heiligheid aan dat het gebruik van illegale drugs over de hele wereld een enorm sociaal probleem was. Hij veroordeelde drugskartels en leveranciers als volkomen immoreel en gaf aan dat ze samenlevingen wereldwijd corrumpeerden. Zijne Heiligheid uitte zijn ontzetting en afschuw over het feit dat er nu drugsdealers waren die zelfs jonge kinderen in de plooi van hun misdaden verstrikt hielden door ze als muilezels te gebruiken voor hun illegale activiteiten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het gebruik van drugs komt overal ter wereld voor en wordt beheerst door een grote maffia, die zelfs schoolkinderen gebruikt om hun drugs te verkopen. Ze bieden ze gratis een kleine hoeveelheid drugs aan en als ze verslaafd raken, zeggen ze: ‘Oké, we zullen je gratis meer drugs geven als je ze voor ons verkoopt aan je medestudenten of anderen.’ Nu is de samenleving dus volledig beschadigd. Er is geen moraal in de samenleving. Het kan ze niet schelen wat ze doen met hun kinderen en de kinderen van de natie. “

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“We moeten dus zeer waakzaam zijn en ouders moeten goed opletten en hun kinderen adviseren over de gevaren van slecht gezelschap. Het belangrijkste is om voor uw kinderen te bidden dat ze nooit betrokken raken bij dergelijke gevaarlijke gewoonten. Verder, als u erachter komt dat een persoon betrokken is bij dergelijke activiteiten, die het leven van kinderen vernietigen, moet u de betrokken autoriteiten informeren om actie te ondernemen tegen die mensen. Ouders moeten heel voorzichtig en waakzaam zijn met betrekking tot hun kinderen en hun dagelijkse bezigheden, en dan voor hen bidden. “

Toen de bijeenkomst ten einde liep, vroeg een lid van de Waqf-e-Nau Zijne Heiligheid hoe iemand ervoor kon zorgen dat zijn of haar spirituele toestand nooit achteruitgaat of terugvalt.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

Doe voortdurend Istighfar- zoek de vergeving van Allah de Almachtige. Zoek de hulp van Allah. Smeek hem om Zijn hulp. Bid vurig tot Hem dat als je eenmaal een bepaalde spirituele status hebt bereikt, je nooit meer terugvalt. Verricht de vijf dagelijkse gebeden met regelmaat, want Allah de Almachtige heeft gezegd dat de dagelijkse gebeden de beste bron zijn om een persoon veilig en vrij te houden van de schadelijke effecten van de wereldse, materialistische samenleving. En als er een slechte gedachte in je opkomt, onthoud dan altijd dat Allah de Almachtige over je waakt en dat al je daden en handelingen door Hem in de gaten worden gehouden. “