Persbericht – Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap veroordeelt stellig de vreselijke daad van Koranverbranding in Malmö.

PERSBERICHT

Hazrat Mirza Masroor Ahmad veroordeelt de “aanstootgevende daad” tijdens een ontmoeting met de Nationale Majlis Amila (uitvoerend orgaan) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Zweden, terwijl hij oproept tot een vreedzaam antwoord.

Op 29 augustus 2020 kregen de leden van de Nationale Majlis Amila van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Zweden een virtuele ontmoeting en audiëntie met het Internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde khalifa (kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Zijne Heiligheid heeft de bijeenkomst voorgezeten vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de leden van de Zweedse Nationale Amila de bijeenkomst bijwoonden vanuit het Mahmood Moskee complex in Malmö.

Tijdens de bijeenkomst van een uur hadden de Amila leden de gelegenheid om een rapport te presenteren over hun respectievelijke afdelingen en om de leiding en instructies van Zijne Heiligheid in te winnen over een reeks van kwesties.

Terwijl hij sprak met de Nationale Secretaris Tabligh (Outreach- afdeling), veroordeelde Zijne Heiligheid in de sterkste bewoordingen rechts-extremisten die een dag eerder een kopie van de Heilige Koran in Malmö hadden verbrand.

Zijne Heiligheid maakte ook duidelijk dat het verkeerd was van Moslims om op zulke vreselijke en provocerende daden te reageren met geweld of wanorde. In plaats daarvan zouden Moslims mensen moeten voorlichten over de ware leerstellingen van de Heilige Koran, zodat anti- Moslim extremisten de Islam niet kunnen trachten te belasteren door afzonderlijke Koranverzen volledig uit hun verband te halen om hun eigen kwaadaardige doelen en doelstellingen te bevorderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De waarheid is dat de meeste mensen in Zweden en andere westerse landen zich nog niet bewust zijn van de ware leerstellingen van de Islam en dit stelt extremisten in staat om afzonderlijke verzen van de Heilige Koran volledig uit hun verband te halen omwille van hun valse propaganda. Mensen die zulke aanstootgevende handelingen verrichten, hebben geen kennis van de Islam of van de feitelijke voorwaarden die in de Heilige Koran zijn vastgelegd voor Jihad. Ze negeren het feit dat de Bijbel veel meer verzen bevat die uit hun verband kunnen worden gehaald om het gebruik van geweld te rechtvaardigen. Hoe het ook zij, het is de plicht van Ahmadi Moslims om de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam in elke stad en dorp te presenteren en toe te lichten, zodat mensen de realiteit van onze religie begrijpen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei voorts:

“Bovendien moeten we andere mensen waarschuwen dat we er stellig van overtuigd zijn dat door deze pandemie de mensheid zijn aandacht terug zou moeten wenden naar de Almachtige God. Alle tekenen wijzen erop dat zelfs als de pandemie eenmaal voorbij is, er een wereldwijde economische crisis zal zijn die zal resulteren in meer concurrentie en rivaliteit tussen landen. Dergelijke spanningen zouden gemakkelijk de weg kunnen effenen voor verdere onrechtvaardigheid en, God verhoede, uiteindelijk ontbranden en leiden tot oorlog en conflicten.”

Om het volledige persbericht (in het Engels) te lezen, verwijs ik u naar de bijgaande link:
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-strongly-condemns-horrific-act-of-quran-burning-in-malmo/ 

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”