Persbericht – Meer dan 125 leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland hebben een virtuele bijeenkomst bijgewoond met Zijn Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap drong er bij Ahmadi Moslims op aan de aandacht te vestigen op het gebed nu de wereld met politieke en economische onrust wordt geconfronteerd.

Op 30 augustus 2020 hield het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) een virtuele online bijeenkomst met meer dan 125 leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland.

Zijne Heiligheid had de inspirerende sessie voorgezeten vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya in het Witte Huis zaten, een conferentiecentrum in de buurt van de Baitul Aafiyat Moskee in Almere.

De bijeenkomst begon met de recitatie en de vertaling van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht. Daarna hadden de leden van Majlis Khuddamul-ul-Ahmadiyya voor de rest van de bijeenkomst die een uur zou duren de gelegenheid om Zijne Heiligheid een reeks vragen te stellen over hun geloof, religie en hedendaagse kwesties.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende vragen gesteld aan Zijne Heiligheid(aba), waaronder hoe ouders het beste een geloof in de Almachtige God konden bijbrengen onder jonge kinderen; politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten; of er behoefte was aan meer akkerbouw en landbouw in een wereld na COVID-19 en Zijne Heiligheid werd ook gevraagd om een ​​persoonlijke reflectie uit zijn jeugd te delen.

Toen gevraagd werd naar de juiste manier om religieuze en morele training te geven aan jonge kinderen, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Allah de Almachtige heeft gezegd dat de morele training van een kind vanaf de geboorte zou moeten beginnen. Daarom leerde de Heilige Profeet van de Islam (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) dat wanneer een moslimkind wordt geboren, de Adhan en Iqamah (oproepen tot gebed) aan het kind moeten worden gereciteerd, zodat de naam van Allah vanaf de geboorte zijn oor binnentreed. De morele training van een kind begint derhalve op de eerste dag en denk dus niet dat een jong kind niets kan begrijpen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Als het kind ouder wordt, leg hem dan uit dat alles wat ze hebben door Allah de Almachtige is geschonken en dat Hij aan al hun behoeften heeft voldaan en dat ze hun dankbaarheid aan Hem zouden moeten uiten. Als een kind de leeftijd van zeven jaar bereikt, moet u ze aanmoedigen om zoveel mogelijk het gebed te verrichten, echter mag u een jong kind niet onder druk zetten of ongerust maken. Behandel ze met liefde en tederheid. Het belangrijkste punt om te onthouden is dat de lessen die iemand in de kindertijd leert, vaak de lessen zijn die een leven lang meegaan.”

Met betrekking tot recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), na de recente officiële erkenning van Israël door de Verenigde Arabische Emiraten:

“Het fundamentele probleem zijn de bedoelingen van elke partij. Als hun bedoelingen goed en oprecht zijn, is alles wat de vrede kan vergemakkelijken, goed. Dit zijn hoe dan ook politieke kwesties en als Ahmadi Moslims zouden we ons aandacht altijd moeten vestigen op het gebed. We zouden moeten bidden voor iedereen wiens rechten zijn ontnomen.”

Zijne Heiligheid werd ook gevraagd of de mogelijke economische onrust na COVID-19 betekende dat individuen of naties zouden moeten streven naar een verhoging van hun landbouwproductie als een middel om voedselzekerheid te garanderen.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba): “Zeker, in het Verenigd Koninkrijk, nu ze geen lid meer zijn van de Europese Unie, zou het verstandig zijn als de Britse regering akkerbouw en landbouw promoot. Ten aanzien van de leden van de Europese Unie: als ze verenigd blijven en met elkaar blijven samenwerken op het gebied van voedselzekerheid, zal dat zeker in hun belang zijn. Desalniettemin moeten we bidden dat de onvermijdelijke economische onrust niet tot oorlog leidt. God verhoede, als er ooit een kernwapen zou worden gebruikt, dan zou het tevergeefs zijn, hoeveel landbouw of akkerbouw er ook werd gedaan. Dus als we naar de toekomst kijken, is het essentieel dat we de genade van Allah de Almachtige zoeken.”

Zijne Heiligheid(aba) spoorde Ahmadi Moslims aan om een ​​evenwichtig en voedzaam eetpatroon te volgen. Hij adviseerde degenen die het zich konden veroorloven om biologisch voedsel te eten en ook groene bladgroenten zoals spinazie of boerenkool te eten.

Toen de klas ten einde liep, werd Zijne Heiligheid(aba) gevraagd om een ​​speciale herinnering aan zijn tijd als Ahmadi Moslim jongere te delen. Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Ik herinner me met genegenheid die tijd, tijdens mijn kindertijd, toen er geen grote beperkingen waren voor Ahmadi Moslims in Pakistan. Elk jaar hielden we de Khuddam Ijtema (Jaarlijkse Jongeren Bijeenkomst) en we kampeerden op het terrein van de Ijtema. We hadden echter geen goede tenten en daarom bouwden we onze tent en kamp met lakens! Als kinderen waren we verheugd om de mogelijkheid te hebben om te kamperen en te verblijven op het terrein van de Ijtema. Het waren werkelijk speciale momenten die ik erg leuk vond.”

Om het volledige persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/08/over-125-members-of-majlis-khuddamul-ahmadiyya-holland-have-virtual-meeting-with-his-holiness-hazrat-mirza-masroor-ahmad/

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
Vertaling: d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn

(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
Vertaling: d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”