Persbericht – Lajna Imaillah Nederland heeft de eer om twee virtuele bijeenkomsten met het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bij te wonen

  • Op zaterdag heeft de Nationale Amila (uitvoerend orgaan) van Lajna Imaillah Nederland (Ahmadiyya Moslim Vrouwen Organisatie) een officiële bijeenkomst gehouden met Zijne Heiligheid(aba).
  • Op zondag heeft een groep studenten van Lajna Imaillah en nieuwe bekeerlingen de gelegenheid gekregen om Zijne Heiligheid(aba) te ontmoeten.

Op zaterdag 22 augustus 2020 en zondag 23 augustus 2020 hield het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) afzonderlijke virtuele online bijeenkomsten met de leden van Lajna Imaillah Nederland.

Op zaterdag kregen leden van de Nationale Amila van Lajna Imaillah Nederland een audiëntie bij Zijne Heiligheid(aba), terwijl op zondag meer dan 30 studenten van  Lajna Imaillah en bekeerlingen tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de gelegenheid kregen om Zijne Heiligheid(aba) te ontmoeten en hem vragen te stellen en zijn advies te zoeken over verschillende religieuze- en hedendaagse kwesties.

Zijne Heiligheid(aba) zat beide bijeenkomsten voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de leden van Lajna Imaillah bijeen kwamen in de Lajna hal bij de Moskee Baitun-Noer in Nunspeet, Nederland.

Tijdens de bijeenkomst met de Nationale Amila van Lajna Imaillah Nederland konden de vertegenwoordigsters van Lajna een verslag presenteren over de activiteiten van hun respectieve afdeling en de voorgestelde plannen voor de toekomst.

Zijne Heiligheid(aba) gaf gedetailleerde instructies met betrekking tot de morele en religieuze training van Ahmadi Moslims.

Met betrekking tot de Hijab zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Het is belangrijk om de leden van Lajna duidelijk te maken dat de Hijab niet iets is dat in het leven werd geroepen door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, maar een duidelijk gebod is dat vermeld is in de Heilige Koran en geïnstrueerd werd door de Heilige Profeet van de Islam(s)… Het essentiële punt dat moet worden benadrukt, is dat de Heilige Profeet(s) onderwees dat bescheidenheid een fundamenteel onderdeel is van iemands geloof als Moslim.”

Zijne Heiligheid(aba) moedigde de leden van Lajna Imaillah aan die interesse of aanleg hadden, om artikelen te schrijven waarin de waarde en voordelen van de leerstellingen van de Islam worden benadrukt, en om aantijgingen te weerleggen die doorgaans aan de Islam worden toegeschreven, in het bijzonder met betrekking tot vrouwenrechten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Zelfs één persoon kan een ware positieve verandering teweegbrengen, dus maakt u zich geen zorgen, indien u slechts met enkele leden begint die ter verdediging van de Islam schrijven. Als uw team met passie en ijver werkt, zal het anderen inspireren om zich bij deze inspanning aan te sluiten om de ware en vreedzame leerstellingen van onze religie te verdedigen.”

Zijne Heiligheid(aba) moedigde Lajna Imaillah Nederland ook aan om haar dienst aan de mensheid te vergroten en te streven naar het financieren van humanitaire projecten in afgelegen dorpen in Afrika. Hij stelde bijvoorbeeld voor dat zij een aantal projecten zouden kunnen financieren die bedoeld zijn om afgelegen gebieden in de wereld van water te voorzien door de installatie of het herstel van waterpompen. Zijne Heiligheid zei dat het dienen van anderen en degenen die in nood zijn een fundamenteel onderdeel was van de islamitische leer.

Bovendien moedigde Zijne Heiligheid(aba) de leden van Lajna Imaillah aan om duizenden gezichtsmaskers te produceren die aan lokale liefdadigheidsinstellingen geschonken kunnen worden, omdat zij mensen steunen gedurende de pandemie van het coronavirus.

Toen de bijeenkomst ten einde liep, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Tracht te allen tijde recht te doen aan uw werk en de belofte na te komen die u heeft gedaan om uw geloof voorrang te geven boven wereldse zaken. Als u in het Hiernamaals gelooft en bedenkt dat de Almachtige God te allen tijde over u waakt, dan zult u met de nodige geest en passie werken. Moge Allah de Almachtige u daartoe in staat stellen.”

Tijdens de ontmoeting met bekeerlingen en studenten, werd Zijne Heiligheid(aba) gevraagd of Ahmadi Moslims zich moesten blijven inzetten voor Tabligh (outreach) met mensen die voortdurend beledigende woorden gebruiken en haatdragend spreken in oppositie tegen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hierop zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Het heeft geen zin om de boodschap te blijven uitdragen aan mensen die gewoon doorgaan met debatteren en discussiëren voor de zaak hiervan, of met degenen die ons geloof beledigen. Het is tijdverspilling om voortdurend met zulke mensen bezig te houden. Onze inspanningen voor Tabligh zouden eerder gericht moeten zijn aan degenen die wensen op een beschaafde en beleefde manier deel te nemen en die oprechte vragen hebben. Er zijn veel van zulke deugdelijke mensen, verspil daarom uw tijd en inspanningen niet aan degenen die onze overtuigingen trachten te beledigen of die haatdragend van aard zijn.”

Met betrekking tot de kwestie van transgenderrechten zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Het kan nooit moreel juist zijn voor de samenleving om de jongeren aan te moedigen hun biologische geslacht of sekse te veranderen. Dit is volledig in strijd met de leerstellingen van de Islam. Echter zijn er sommige mensen die interseksueel worden geboren en die door de samenleving moeten worden ondersteund en geholpen, zodat zij hun leven op de best mogelijke manier kunnen leiden. Zij moeten worden beschermd tegen discriminatie of misbruik van hun mensenrechten.”

Om het volledige persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/08/lajna-imaillah-holland-have-honour-of-two-virtual-meetings-with-world-head-of-ahmadiyya-muslim-community/

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
Vertaling: d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn

(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
Vertaling: d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”