Waqf-e-Nau Meisjes en vrouwen uit Bangladesh hebben de eer gehad een virtuele ontmoeting bij te wonen met het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

2 FEBRUARY, 2021 | Persbericht

“Er is niemand anders. Het is alleen Allah de Almachtige. Alleen Allah helpt mij en niemand anders heeft de kracht om mij te helpen.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 31 Januari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online ontmoeting gehouden met meer dan 130 vrouwelijke leden van het Waqf-e-Nau Programma uit Bangladesh.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de Wagf-e-Nau leden deelnamen vanuit het Darut Tabligh Mosque complex in Dhaka, welke dient als het Nationale Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh.

Het evenement begon met een recitatie uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en een uittreksel van de geschriften van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

De rest van de 55 minuten durende ontmoeting hebben de leden van Waqf-e-Nau de gelegenheid gehad om verschillende vragen te stellen over hun geloof en hedendaagse kwesties.

Als reactie op een vraag over de spirituele status die een vrouw kan bereiken zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Anders dan profeetschap, volgens de Heilige Koran, kan een vrouw de spirituele rang bereiken van een Siddiq (waarheidsgetrouw), Saheed (martelaar), Salihaat (rechtvaardig). Er is een Hadith waarin een vrouwelijke metgezel van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) vroeg: ‘Mannen kunnen martelaar worden en zij nemen deel aan gevechten en doen grote offers. Maar wij vrouwen die thuis zijn, wat is onze status?’ The Heilige Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: ’Wanneer u uw huizen verzorgt en uw kinderen goed opvoedt en de volgende generatie koestert en waakt over de huizen, dan bereikt u dezelfde beloningen als mannen.’”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Door de morele en spirituele status van uw thuis en een rechtvaardig leven te leiden, kunnen vrouwen een werkelijk geweldige status bereiken. Per slot van rekening zijn zij de moeders van profeten! De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft inderdaad gezegd dat ‘Het paradijs ligt onder de voeten van moeders’ en dus is de status van een vrouw zo dat wanneer zij kinderen grootbrengen op een vrome manier, dan zullen zij bewijzen het middel te zijn dat deuren naar de hemel opent. Wat kan er groter zijn dan dit? Herinner u dat de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) niet heeft verklaard dat “de hemel onder voeten van vaders ligt’. Dus, de status van een vrouw is zeer hoog. Het is een rang waar niemand mee kan wedijveren – zo lang als een vrouw vastberaden is in haar geloof en ervan verzekerd is van de morele en spirituele opvoeding van de volgende generatie.

Een van de jongere aanwezigen vroeg hoe zij een goede Waqf-e-Nau kan worden vanaf een jonge leeftijd.

Zijne Heiligheid adviseerde haar dat wanneer zij de leeftijd van zeven jaar bereikt, zij moet beginnen met het regelmatig verrichten van de vijf dagelijkse gebeden en het leren lezen en dagelijks reciteren van de Heilige Koran. Zijne Heiligheid zei dat kinderen naar hun ouders moeten luisteren en dat leden van het Waqf-e-Nau programma bekend moeten staan om hun goede karakter.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Herinner je altijd dat een Waqf-e-Nau bent. Je moet je goed gedragen en altijd beleefd doen en aardig zijn naar uw mede meisjes-leden en uw mede leerlingen en laat altijd de hoogste standaard van gedrag zien zodat elke persoon die u kent zal getuigen van het feit dat u extreem welgemanierd bent en een goed karakter heeft. Je kan hen dan vertellen ‘Dat is omdat ik een Waqf-e-Nau ben dat ik mij goed gedraag en het goede zoek.’”

Een Waqf-e-Nau lid vroeg hoe een persoon op de beste manier dankbaarheid kan laten zien aan Allah de Almachtige.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De beste manier om dankbaar te zijn naar Allah de Almachtige is dat wanneer u zegt: ‘Alle lof behoort toe aan Allah’ u zult dat moeten doen terwijl u in gedachten houdt dat alle gunsten van God aan u geschonken zijn. Zelfs wanneer een persoon beproevingen onder ogen moet zien, dan moet u deze met geduld verdragen en zich herinneren dat Allah talloze beloningen en zegeningen heeft geschonken. Deze gunsten moeten altijd in uw gedachten geborgen worden en mogen nooit vergeten worden.”

Zijne Heiligheid vertelde het verhaal over een koning en zijn hoveling. De koning bood zijn hoveling een vrucht aan welke erg bitter bleek, desondanks at de hoveling de vrucht op en prees de vrucht zeer en hij toonde zijn dankbaarheid. Toen de koning zich realiseerde dat de vrucht bitter was, vroeg hij de hoveling waarom hij deze de vrucht had geprezen. De hoveling antwoordde dat het ondankbaar zou zijn geweest om de vrucht uit te spugen en te klagen en daarmee alle voorgaande gunsten die hij van de koning  had gekregen zou zijn vergeten, daarom betaamde het hem niet om ondankbaarheid te laten zien.

Zijne Heiligheid vertelde ook een spreuk van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) dat een persoon altijd moet kijken naar hen die minder geluk hebben dan hijzelf in materiele zin en daarom hun dankbaarheid moeten tonen voor de gunsten die God hen heeft laten zien. Echter in de zin van geloof en spiritualiteit, zou een persoon moeten kijken naar een hogere rang en zou moeten proberen die status te bereiken en deze overtreffen. Zijne Heiligheid zei dat dit de weg is om God werkelijk dankbaar te zijn.

Zijne Heiligheid is ook gevraagd hoe hij was als student in zijn seculiere onderwijs en wat hij verlangde te zijn toen hij opgroeide en of Zijne Heiligheid enige leiding kon geven aan diegenen die momenteel studeren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“U zult er allen naar moeten streven om uit te blinken in uw studies. Zonder studie is het vandaag de dag moeilijk om te overleven en omdat u Waqf-e-Nau bent, heeft u uw leven daaraan gewijd. U moet ernaar streven om een aanwinst te zijn voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Daarvoor, door te studeren en kennis te vermeerderen, streef ernaar om te verbeteren en uit te blinken zodat u in staat kan zijn om de levens van de toekomstige generaties te verbeteren en in de positie te zijn hen te leiden en te beschermen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“Toen ik jong was had ik vele ambities en soms dacht ik dat het ene zou worden en andere keren dacht ik dat ik het andere zou worden. Uiteindelijk heb ik een graad behaald in landbouw omdat ik daar interesse in had en daarna heb ik mij leven toegewijd aan de zaak van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en Allah gaf mij de mogelijkheid om dat te doen. Hoe dan ook, het verlangen om mijn leven toe te wijden was er een die ik had vanaf kindertijd en ik was in staat om dit te vervullen met God’s Genade.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Ik had vele andere wensen waarbij ik dacht, ik zou dit kunnen worden of iets anders en toen wilde ik mijn leven toewijden. Ik kon niets van deze worden, maar Allah gaf mij de mogelijkheid om mijn leven toe te wijden en uiteindelijk bracht Allah de Almachtige naar deze positie. Hoe het ook is, mijn leiding voor jullie allen is, omdat jullie je levens hebben gewijd, zouden jullie moeten werken met ijver, hard studeren en zoeken naar en het bereiken van een hoge standaard in jullie studies. Zelfs wanneer jullie later niet gaan werken, zullen jullie profijt hebben van jullie scholing en zullen jullie in staat zijn de volgende generatie te helpen.”

Een moeder benoemde de uitdagingen die op haar pad kwamen toen zij haar kind opvoedde. Zij zei dat het opvoeden van haar kleine kind haar vaak uitgeput maakte, Zij zocht leiding bij Zijne Heiligheid hierover.

Als reactie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Zelfs wanneer u het moeilijk vindt, zou u uw boosheid of frustratie niet naar uw kind moeten uiten. Liever zou u uw kind uit moeten leggen dat u moe bent en dat u gaat rusten en haar verzekeren dat u daarna  met haar zal spelen. Kinderen zijn van nature intelligent en zij begrijpen het. U kunt haar zelfs vertellen dat u moe bent en zij zal uw benen of uw hoofd  masseren en uw kind zal dat ook leuk gaan vinden. Op deze manier kunt u haar leiden en trainen, maar laat uw boosheid niet zien en schreeuw niet tegen haar of zeg iets negatiefs tegen haar.

De moeder die deze vraag stelde vroeg ook welk gebed zij zou moeten reciteren om op de beste manier haar emoties onder controle te houden. Daarop zei Zijne Heiligheid dat zij Durood Shareef zou moeten reciteren – aanroepen van zegeningen van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem)

In een andere vraag is aan Zijne Heiligheid gevraagd dat los van God wie een bron van emotionele steun is geweest waar Zijne Heiligheid op kon steunen tijdens de periode waarin het kalifaat in het licht van tegenslag en intens verzet en vervolging welke de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap onder ogen heeft moeten zien.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde en zei:

“Er is niemand anders. Het is alleen Allah de Almachtige. Alleen Allah helpt mij en niemand anders heeft de kracht om mij te helpen.”

Aan het einde van de ontmoeting heeft Zijne Heiligheid gebeden dat de Waqf-e-Nau leden degene zijn die hun beloften nakomen door hun leven toe te wijden aan de zaak van Islam.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Moge Allah de Almachtige u beschermen en u veilig houden. Als leden van het Waqf-e-Nau programma, moge u allen komen tot vervulling van het ware doel en de doelstelling van de toewijding van uw levens voor de zaak van uw geloof en dat u degenen zult zijn die de volgende generatie zullen koesteren en beschermen op de beste manier. Moge een vrome Ahmadi Moslim generatie worden geboren en dat zij degene mogen zijn die de boodschap van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  en de boodschap van de Islam in Bangladesh mogen verspreiden. Ik zal ook bidden dat u snel verlost zal worden van kwade koppelingen van de fanatieke religieuze geestelijken in uw land en moge Allah de Almachtige altijd uw Helper en Beschermer zijn.