Leden van Waqf-e-Nau uit Bangladesh hebben de eer gehad om een virtuele ontmoeting met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

1 FEBRUARY, 2021 | Persbericht

“Probeer altijd uw band met het Kalifaat te versterken” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 30 Januari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online ontmoeting gehad met 135 mannelijke leden van de Waqf-e-Nau Project uit Bangladesh.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford terwijl de Waqf-e-Nau leden deelnamen vanuit het Darut Tabligh Moskee complex in Dhaka, welke dient als het Nationale Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh.

Het evenement startte met een recitatie uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

Voor de rest van de één uur durende bijeenkomst hadden de leden van Waqf-e-Nau de gelegenheid om een reeks vragen te stellen aan Zijne Heiligheid betreffende hun geloof, levenslange devotie en hedendaagse problemen.

Reagerend op een vraag over hoe een Waqf-e-Nau zijn belofte en toewijding voor het leven tot dienst van de Islam beter kan vervullen zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Voor uw geboorte hebben uw ouders uw leven toegewijd aan de zaak van de Islam en toen u de leeftijd van 15 jaar bereikte heeft u de band met Waqf-e-Nau hernieuwd. Wanneer u dit in gedachten houdt, dan zult u herkennen dat u een toegewijde bent voor het leven voor de zaak van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en dat het daardoor in de eerste plaats en vooral de plicht is van een Waqf-e-Nau om de geboden van Allah te gehoorzamen, te volgen en te praktiseren… U kunt de geest van Waqf-e-Nau alleen in stand houden wanneer u zich realiseert dat de geboden en de bevelen die gegeven zijn in de Heilige Koran door Allah de Almachtige te volgen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat door:

“U moet de vijf dagelijkse gebeden opdragen en de beste manier voor jongens is om de vijf dagelijkse gebeden op te dragen in de congregatie. Bidt in die gebeden vurig voor Allah dat Hij u redt van kwade zaken en u in staat stelt om te voldoen als Waqf-e-Nau en aan alle geboden van Allah de Almachtige op te volgen. In de tweede plaats zult u ook de Heilige Koran dagelijks moeten reciteren en niet alleen de Heilige Koran moeten reciteren in het Arabisch maar ook proberen de betekenis te begrijpen.”

Zijne Heiligheid heeft ook uitgelegd dat het onderhouden van een sterke relatie met het Kalifat van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap van vitaal belang is.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Probeer altijd uw band met het Kalifaat te versterken en dat kan alleen wanneer u luistert naar alle aanwijzingen, toespraken en instructies die door de hedendaagse Kalief aangeboden worden. Op die manier kunt u uw geloof versterken en een goede Waqf-e-Nau zijn.

Een van de jongere Waqf-e-Nau aanwezigen vroeg waarom God het coronavirus heeft gestuurd.

Als reactie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vele ziektes komen in de wereld. Bijvoorbeeld een tyfus uitbraak van tijd tot tijd of griep of andere ziektes. Sommige van die ziektes die wijd verbreide wereld pandemieën worden, zijn gezonden door Allah de Almachtige om de mensheid er aan te herinneren dat er een God is zodat zij naar Hem toe kunnen komen en naar vergeving kunnen zoeken voor hun zonden en zichzelf te redden van ziektes en goede daden te doen.”

Een van de aanwezigen benoemde dat Zijne Heiligheid hem had bestemd om als arts in een ziekenhuis in Liberia te dienen welke wordt gerund door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Hij vroeg voor gebed en leiding van Zijne Heiligheid.

Hierop zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mijn leiding voor u is dat u de Afrikaanse mensen zou moeten dienen met oprechtheid en een dienende geest. De Afrikaanse mensen zijn zulke mensen dat wanneer zij goed behandeld worden en er goed voor hen wordt gezorgd dat zij u oprecht dankbaar zullen zijn en ook blij zijn met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die hen dient. Wanneer u zich niet goed gedraagt en geen goed voorbeeld geeft en in plaats van hen gepast te dienen als een levenslange toegewijde arts, dan zult u onze gemeenschap onteren. Herinnert u zich altijd dat u daarheen gaat voor de zaak van Allah met een dienende geest voor de mensheid. Daarom moet u God behagen door de mensen te dienen.

Een andere arts benoemde dat hij dient als levenslang toegewijde in een medische faciliteit die gebouwd is door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh. Ook hij vraagt om gebeden en leiding.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“U moet hard werken en bidden. Een arts moet zich altijd herinneren dat Allah degene is die mensen geneest en daarom is het dat wanneer u een patiënt gaat zien, dat u dat doet nadat u heeft gebeden en wanneer u een recept voorschrijft, schrijft u bovenaan dat recept ‘Huwash-Shafi” [“God is degene die geneest’] … En in uw gebeden in de avond bidt u voor de patiënten die u heeft gezien, dat Allah hen volledige genezing schenkt aan hen. Allah geeft Zijn genezing (Shifa) in uw handen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Behandel elke patiënt met grote vriendelijkheid en speciale aandacht. Wanneer u dat doet dan zullen veel ziektes van de patiënten verbeteren eenvoudig door uw goede manieren wanneer u bij hen aan het bed zit. De andere helft van de genezing gebeurt door medicatie. Wanneer u bidt en medicijnen geeft maakt Allah het mogelijk dat uw behandeling succesvol zal zijn bij een maximaal aantal van de patiënten die bij u komen en via u, zal Allah hen weer gezondheid geven.

Een Waqf-e-Nau vroeg naar welke actieve manieren van vermaak de leden van Waqf-e-Nau project zouden moeten kijken. Zijne Heiligheid noemde dat in plaats van TV drama’s of films te bekijken, leerzame programma’s bekijken beter zou zijn. Verder markeerde Zijne Heiligheid weer het belang van de vijf dagelijkse gebeden en zei dat de Heilige Koran heeft genoemd dat het opdragen van de vijf dagelijkse gebeden een persoon stopt om zich over te geven aan immoraliteit en dus zal men al het mogelijke moeten doen om de gebeden met volle ijver op te dragen.

Zijne Heiligheid adviseerde verder dat het beter is om buitenshuis activiteiten en sport op te nemen in het programma en te zoeken naar goed gezelschap als vrienden. Beter dan spelletjes te doen op de computer en online games te spelen die iemand lui maakt en de mentale gezondheid beïnvloedt.

Als antwoord op een volgende vraag over luiheid en hoe dit te vermijden, verklaarde Zijne Heiligheid dat kinderen en jong volwassenen zouden moeten zoeken naar hard en consistent werken. Hij adviseerde hen om een dagelijks tijdschema te maken om zich ervan te verzekeren dat zij hun uren op een productieve en efficiënte manier besteden. En elke dag zou moeten beginnen met het aanbidden van God de Almachtige.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Hoe wij van luiheid af kunnen komen? Met vastberadenheid. Maak er een punt van om niet lui te worden. U moet ten eerste vroeg op staan in de ochtend voor de Fajr gebeden en het reciteren van de Heilige Koran. U moet er in uw gebeden tot Allah de Almachtige voor bidden dat Hij uw luiheid doet verdwijnen.

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Op de eerste plaats staat persoonlijke vastberadenheid. Niemand anders kan u hierbij helpen. U moet zelf uw maatregelen nemen. Een arts kan alleen een recept voorschrijven. Hij kan u het medicijn niet met geweld in laten nemen. U zult uw eigen behandeling moeten uitvoeren. Draag uw vijf dagelijkse gebeden op tijd op en bid tot Allah de Almachtige dat Hij uw luiheid doet verdwijnen.”