Lajna Imaillah Ghana hebben de eer gehad om een Virtuele Ontmoeting met het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bij te wonen

26 JANUARY, 2021 | Persbericht

“Ik hoop dat Ghana Lajna een van de beste Lajna in de wereld kunnen worden” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 24 Januari 2021, hield het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online ontmoeting met de leden van de Nationale Amila (Uitvoerend) van Lajna Amila Ghana (Ahmadiyya Moslim Vrouwen Hulporganisatie)

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford terwijl de Nationale Amila leden aansloten vanuit de Wahab Adam MTA Studios in Bustan-e-Ahmad in Accra.

Tijdens de ontmoeting schetste Zijne Heiligheid de verschillende verantwoordelijkheden die zijn toegewezen aan de gerespecteerde Lajna leden en hij gaf hen leiding om de activiteiten van hun departementen te kunnen verbeteren.

Een Amila lid vroeg Zijne Heiligheid welke verwachtingen hij heeft van Lajna Imaillah Ghana.

In een gedetailleerd antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mijn verwachtingen zijn dat 100% van uw Lajna leden regelmatig hun vijf dagelijkse gebeden zouden moeten aanbieden. Mijn verwachting is dat 100% van uw Lajna leden dagelijks de Heilige Koran zouden moeten reciteren. Mijn verwachting is dat op zijn minst 50% van de Lajna leden zich moeten betrekken bij het prediken en de Tabligh activiteiten. Mijn verwachting is dat 100% van de Lajna leden een boek van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) zouden moeten bestuderen. Mijn verwachting is dat alle getrouwde Lajna leden hun kinderen zouden moeten trainen en opvoeden op zo’n manier dat zij goede Ahmadi Moslims worden.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Mijn verwachting is dat alle Nasirat leden regelmatig zijn in het aanbiden van hun gebeden en het reciteren van de Heilige Koran en dat zij hun Islamitische kennis proberen te vergroten. Probeer te leren wat de Beloofde Messias (vrede zij met hem) van ons verwacht – Dat is ons niveau van vroomheid en rechtvaardigheid vergroten. Het is mijn verwachting dat alle Lajna leden het ‘motto van  bescheidenheid’ zouden moeten volgen en dit ‘onderdeel laten zijn van hun geloof’. Dit zijn dus enkele van mijn verwachtingen en wanneer u deze uit laat komen dan zal u een van de beste Lajna’s van de wereld zijn en ik hoop dat Ghanese Lajna een van de beste Lajna’s in de wereld zullen zijn.

 Als reactie op een vraag over hoe Ahmadi Moslims zouden moeten bidden zodat de wereld een volgende wereldoorlog zal vermijden, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De beste manier is in de eerste plaats om uzelf te hervormen en te proberen de leringen en de geboden van de Heilige Koran te volgen die ons gegeven zijn in de Heilige Koran en te proberen om een goede Moslim te zijn.  Wij moeten de leringen van de Islam volgen. Terwijl wij onuitputtelijk onze vijf dagelijkse gebeden moeten doen, moeten wij vurig bidden dat ‘Allah de Almachtige ons redt van de kwelling van de wereldoorlog en ons ook zal redden van de ziekteverschijnselen van het Corona virus en ons ook zal redden van alle kwade dingen zodat de wereld een plaats van vrede zal worden voor ons.’”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat door zeggende:

“Dus wij moeten als eerste onszelf hervormen en wij moeten onszelf verbeteren, wij moeten proberen de geboden van de Heilige Koran te volgen die ons door Allah de Almachtige zijn gegeven. Wanneer wij dat doen, God willende, dan zal Allah de Almachtige alle moeilijkheden verwijderen en Hij zal deze wereld maken tot een vredevolle wereld  waarin het leven zal zijn als in de hemel. Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran dat u zich kan ontwikkelen en een paradijs kan creëren op aarde en dat kan alleen bereikt worden wanneer u de geboden van Allah de Almachtige volgt.”

Een van de Amila leden vroeg hoe zij zich kunnen verzekeren van 100% geletterdheid onder de leden van Lajna Imaillah en Nasiratul Ahmadiyya.

Als reactie zei Zijne Heiligheid dat Lajna Imaillah Ghana zouden moeten trachten dat alle Ahmadi Moslim meisjes geletterd zijn en gepaste scholing krijgen. Verder zouden allen die behoefte hebben aan hoger onderwijs de gelegenheid moeten krijgen dit na te streven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Nasirat Secretaris [Secretaris voor meisjes] zou dit tot een doel moeten maken zodat alle Nasirat meisjes op zijn minst hun middelbare school af moeten maken. Wanneer de meisjes toetreden tot Lajna Imaillah, zou de secretaris Umoor-e-Talibat (Studenten Zaken) hun talenten moeten onderkennen. De meisjes zouden de gelegenheid moeten krijgen om een betere en hogere opleiding te volgen en naar de universiteit moeten gaan. Wanneer door financiële of andere beperkingen zij dit niet kunnen doen, dan zullen wij hen moeten helpen zodat wij het talent of potentieel van zelfs één meisje niet verspillen.”