Leden van Waqf-e-Nau uit Indonesië hebben de eer gehad een virtuele ontmoeting bij te wonen met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

25 JANUARI, 2021 Persbericht

“Het is Allah die mij heeft veranderd.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 23 januari 2021, heeft het Wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een online virtuele ontmoeting gehad met 50 mannelijke leden van het Waqf-e-Nau project uit Indonesië.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford terwijl de Waqf-e-Nau leden aansloten vanuit de Ar-Rahmat zaal in Al-Hidayah Moskee complex in Jakarta.

Het evenement startte met het reciteren van de Heilige Koran gevolgd door een gedicht en een presentatie en een kort verslag over de activiteiten van de Waqf-e-Nau in Indonesië.

De overige tijd van de één uur durende bijeenkomst hadden de Waqf-e-Nau leden de gelegenheid om aan Zijne Heiligheid een reeks van vragen te stellen ten aanzien van hun geloof en hedendaagse onderwerpen.

Reagerend op een vraag hoe zich te verzekeren van een succesvol huwelijk zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Bedenk altijd dat u, als echtgenoot, een positief voorbeeld bent in uw huis en herinner u zich altijd dat de relatie tussen een man en een vrouw niet goed is wanneer uw kinderen lijden. Wanneer dat het geval is vernietigt u de toekomst van de volgende Ahmadi generatie. Dus, de beste manier is dat de echtgenoot het juiste voorbeeld geeft thuis en altijd beleefd en vriendelijk is tegen zijn vrouw en kinderen. Wanneer hij zich zo gedraagt dan zullen er geen problemen zijn in huis en zijn kinderen zullen een betere oefening en opleiding krijgen zodat hun gedrag ook zal verbeteren.”

In antwoord op een vraag over klimaat verandering en hoe die aangepakt kan worden zei Masroor Ahmad:

Klimaatverandering is een probleem wat overal in de wereld speelt. Speciaal in de derde wereld landen waar de bevolkingsgroei disproportioneel groeit. Alleen al om de groeiende populatie te huisvesten, ontwikkelen landen nieuwe woonwijken en daarvoor worden bossen gekapt. De ontbossing is een zeer grote oorzaak van klimaatverandering. Dus u zult er in het bijzonder op moeten letten dat u twee bomen moeten planten wanneer u er één heeft gekapt.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat door zeggende:

“De brandstof consumptie zou moeten verminderen. Mensen van nu zijn zo lui geworden dat wanneer zij van de ene naar de andere plaats gaan en de afstand is slechts 100 of 200 meter, zij in plaats van te gaan lopen, een auto of motor gebruiken. Op die manier neemt de vervuiling toe. Er zijn zo vele andere factoren  die vervuiling en klimaatverandering veroorzaken. Wij zullen dus erg voorzichtig moeten zijn. Desondanks dit kunnen wij niet zeggen dat wij bang moeten zijn om kinderen te krijgen uit angst voor klimaatverandering.”

Zijne Heiligheid ging verder door uit te leggen dat mensen alles zouden moeten doen, binnen hun eigen capaciteiten, om te vechten tegen klimaatverandering en hun gewoontes moeten veranderen in het belang van de toekomst van het menselijk ras.

Zijne Heiligheid refereerde aan het specifieke effect van klimaatverandering in Indonesië, waar de hoofdstad Jakarta, zoals gezegd wordt, aan het zinken is tot onder zeeniveau en daarmee risico loopt ondergedompeld te worden in de komende decennia. Zijne Heiligheid zei dat niet alleen Indonesiërs getroffen worden door klimaatverandering en noch zijn zij er in het bijzonder de oorzaak zijn door hun manier van leven. Klimaatverandering is een globaal fenomeen zowel in oorzaak als gevolg.

Concluderend  over zijn antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De Ahmadiyya Moslim Jongeren Associatie (Majlis Khuddamul Ahmadiyya) en het Waqf-e-Nau  zouden een plan moeten maken voor het planten van bomen in verschillende gebieden.”

Zijne Heiligheid is gevraagd of Waqf-e-Nau leden kunnen toetreden in de politiek of ambtenarij. Zijne Heiligheid zei dat het goed zou zijn voor de Ahmadi Moslims, inclusief de leden van het Waqf-e-Nau project, om toe te treden tot openbare diensten en daarmee te streven naar het tot stand te brengen van de verbetering van  mensenrechten voor alle mensen.

Als reactie op een vraag over degenen die Waqf-e-Zindigh zijn (toegewijden voor het leven) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, hoe zij de geest van toewijding voor de zaak van Allah de Almachtige kunnen behouden zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Als levenslang toegewijde zijnde, herinnert u zich dan dat u werkt in het belang van Allah en bedenk altijd bij wat u ook doet, dat Allah over u waakt en wanneer Allah ons ziet bij alles wat wij doen, dan zullen wij ons werk eerlijk en oprecht moeten doen. Herinnert u zich dus altijd dat wij al ons werk doen voor het genoegen van Allah. Dus, wanneer een persoon werkt vanuit deze geest dan zal hij dienen vanuit eerlijkheid en oprechtheid. Verder moet u bidden tot Allah dat hij u zal helpen bij het vervullen van uw taken dat u eerlijk en oprecht zal zijn.”

Een andere vraagsteller vroeg wat succes betekent in het leven en in het Hiernamaals en hoe dit in beiden te bereiken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Voor zover het gaat over deze wereld, wat u ook doet, doe uw werk eerlijk en oprecht…. Allah de Almachtige heeft gevraagd dat welke opdracht, werk of taak die aan u is gegeven ook is, wanneer deze aan u is toevertrouwd, doe het eerlijk. In termen van het Hiernamaals, Allah de Almachtige heeft gezegd dat welk werk, taak of opdracht u ook is gegeven dat er bepaalde verplichtingen zijn die u moet vervullen. Deze zijn dat u vijf keer per dag moet bidden en Allah’s hulp zoekt in wereldse en spirituele inspanningen. Wees verder vriendelijk en broederlijk voor uw medemens. Op die manier doet u Allah ook een plezier en in het Hiernamaals zult u ook uw beloning krijgen.”

Een van de Waqf-e-Nau benoemde dat hij uit sommige documentaires heeft geleerd dat Zijne Heiligheid, voor te zijn gekozen als de Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, hij er niet van hield om in het middelpunt van belangstelling te staan. Daarom vraagt hij hoe Zijne Heiligheid zich aan de nieuwe omstandigheden heeft aangepast.

In het kort maar met een krachtige en inzichtelijke reactie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik ken mijzelf niet. Het is Allah die mij heeft veranderd. Dat is genoeg.”

Een andere vraag die is gesteld aan Zijne Heiligheid is hoe een persoon luiheid kan uitschakelen.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Dat vereist wilskracht. Zorg ervoor dat u vroeg in de ochtend op staat en verricht Tahajjud gebed en Fajr gebed en start dan uw werkzaamheden… Het hangt geheel af van uw wilskracht: hoe sterk bent u. Om luiheid te verdrijven zult u sterk genoeg moeten zijn om dat te overwinnen. Het hangt geheel van u af, hoe sterk is uw wilskracht,”

Aan het einde van de ontmoeting, terwijl hij bidt voor de Waqf-e-Nau, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad :

 “Moge Allah u allen zegenen en moge Hij u allen in staat stellen om uw band met Waqf-e-Nau te versterken en uw band met het Kalifaat van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en werk altijd hard voor de verbetering van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.”