Lajna Imaillah VK Nationale Majlis-E-Amila heeft Eer van Eerste Online Bijeenkomst van 2021 met Wereldleider van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

4 januari 2021 ⎸Persberichten

“Lajna Imaillah dient een campagne te voeren om scholen en hun leraren een beter inzicht en bewustzijn te laten hebben van islam’s ware leerstellingen” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 2 januari 2021 hield de Wereldleider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online bijeenkomst met de Nationale Amila (bestuur) van Lajna Imaillah Verenigd Koninkrijk (Ahmadiyya Moslim Vrouwen Hulporganisatie).

Zijne Heiligheid zat de bijeenkomst voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de Amila vertegenwoordigers waren verzameld in de Tahir Hall in het Baitul Futuh Moskee complex in Zuid-West Londen.

Gedurende de vergadering zette Zijne Heiligheid verscheidene verantwoordelijkheden, toegewezen aan de respectievelijke Lajna Amila leden, uiteen en gaf leiding ter verbetering van de activiteiten van hun departementen.

Tijdens de start van de bijeenkomst informeerde een lid van de Lajna Imaillah administratie Zijne Heiligheid dat een programma was gestart om Ahmadi moslimvrouwen te ondersteunen, die waren geïnteresseerd in het opzetten van hun eigen bedrijven in diverse sectoren zoals e-commerce en professionele studiebegeleiding.

Tevens had Lajna Imaillah VK tijdens de Covid-19 pandemie de vaardigheden van Lajna leden ingezet om in grote aantallen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) te produceren en verspreiden, inclusief meer dan 86,000 mondkapjes en meer dan 1000 volledige medische kleding-sets voor zorgmedewerkers.

Zijne Heiligheid zei dat Lajna Imaillah VK haar inspanningen om de mensheid te dienen zou moeten intensiveren en de reikwijdte aan activiteiten uitbreiden. Bijvoorbeeld, Zijne Heiligheid zei dat Lajna Imaillah haar inzamelingsacties voor voedselbanken en vergelijkbare goede doelen organisaties behoort op te schroeven. Hij zei ook dat pogingen moeten worden ondernomen om onder-geprivilegieerde mensen wonend in Afrika te helpen nieuwe vaardigheden te leren zodat ze op hun eigen benen konden staan.

Bovendien zei Zijne Heiligheid dat Lajna geldmiddelen die dit jaar waren overgebleven door het feit dat de Nationale Ijtema van Lajna Imaillah VK niet gehouden was, moesten worden aangewend voor een humanitair project – namelijk een kraamkliniek die door Lajna Imaillah VK in Sierra Leone wordt gebouwd.

Sprekend over het project, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik hoop dat Ahmadi moslimvrouwen dokters hun tijd zullen toewijden voor minstens een paar jaar, om te dienen in het ziekenhuis dat jullie aan het bouwen zijn in Sierra Leone. Voorzeker, nadat het ziekenhuis compleet is, zal het aan Lajna Imaillah zijn om het te runnen en om dokters en ander medisch personeel te verschaffen.”

Met betrekking tot Tabligh (outreach), zei Zijne Heiligheid dat Lajna Imaillah moet proberen om de ware leerstellingen van de islam over te brengen op het publiek en dat de leden van de Nationale Majlis-e-Amila bij deze poging in de frontlinie moeten staan.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Elk lid van de Nationale Amila moet proberen om de boodschap van islam te verkondigen aan de bredere samenleving en om elk jaar minstens één persoon te bekeren. De Nationale Tabligh Secretaris moet de Amila leden activeren en motiveren op het gebied van Tabligh.”

Zijne Heiligheid zei ook dat hij zich ervan bewust was dat veel schoolleraren in het Verenigd Koninkrijk die tot taak hebben islam te onderwijzen, geen correct begrip hebben van islam en dat dit iets is dat Lajna Imaillah moet proberen te adresseren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ik weet dat op de meerderheid van scholen de leraren zich onbewust zijn van de ware leerstellingen van islam en dat de wijze waarop zij de islamitische leerstellingen beschrijven en erover spreken, vaak een manier is om hun moslimstudenten te verontrusten en van streek te maken. Dus, Lajna Imaillah dient een campagne te voeren om scholen en hun leraren een beter inzicht en bewustzijn te laten hebben van islam’s ware leerstellingen.”

Zijne Heiligheid sprak ook over het belang van de morele en spirituele training van Ahmadi moslimmeisjes en dames.

Wat betreft Ahmadi moslimmeisjes (Nasirat), gaf Hazrat Mirza Masroor Ahmad aan dat het motto onderliggend hun morele training het gezegde van de Heilige Profeet van de islam (vrede en zegeningen zij met hem) moet zijn: ‘Kuisheid is een onderdeel van iemands geloof.’

Met betrekking tot de morele training van alle leden van Lajna Imaillah zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het moet zo zijn dat alle leden van Lajna Imaillah zich volledig houden aan de vijf dagelijkse gebeden en hierdoor zullen hun kinderen ook van nature worden getraind in het verrichten van de gebeden. Ten tweede, alle leden van Lajna Imaillah dienen regelmatig te zijn in het reciteren van de Heilige Koran op een dagelijkse basis. Binnenshuis, behoren Ahmadi moslimfamilies de commentaren van de Ahadith en de boeken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te lezen en alle leden van Lajna Imaillah dienen te luisteren naar mijn wekelijkse Vrijdag Preken.”