Persbericht – Mededeling van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het licht van de recente ontwikkelingen in Frankrijk

Na de aanslag van vandaag in Nice in navolging op de moord op Samuel Paty op 16 oktober, heeft het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad alle vormen van terrorisme en extremisme veroordeeld en opgeroepen tot wederzijds begrip en dialoog tussen alle bevolkingsgroepen en naties.
 
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:
 
“De moord op en onthoofding van Samuel Paty en de aanslag in Nice eerder vandaag moeten in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld. Dergelijke betreurenswaardige aanvallen zijn volledig in strijd met de leerstellingen van de Islam. Onze religie staat onder geen enkele omstandigheid terrorisme of extremisme toe en een ieder die anders beweert handelt in strijd met de leerstellingen van de Heilige Koran en in strijd met het nobele karakter van de Heilige Profeet van de Islam (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

Als het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap betuig ik mijn diepste medeleven met de dierbaren van de slachtoffers en met de Franse natie. Laat het duidelijk zijn dat onze veroordeling en afkeer tegen dergelijke aanvallen niet iets nieuws is, maar altijd ons positie en standpunt is geweest. De stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (vrede zij met hem) en zijn opvolgers hebben altijd structureel alle vormen van geweld of bloedvergieten verworpen die in de naam van religie gepleegd worden.

De gevolgen van deze vreselijke daad hebben de spanningen tussen de Islamitische wereld en het Westen en tussen Moslims die in Frankrijk wonen en de rest van de samenleving verder vergroot. Wij beschouwen dit als een bron van diepe teleurstelling en een wijze waarop de vrede en stabiliteit in de wereld verder wordt ondermijnd. We zouden allen moeten samenwerken om alle vormen van extremisme uit te bannen en wederzijds begrip en tolerantie aan te moedigen. Vanuit ons perspectief zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap alles in het werk stellen om een beter begrip te bevorderen van de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam in de wereld. “

—————-   Einde bericht  —————-

Om het persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/10/statement-by-head-of-the-ahmadiyya-muslim-community-in-light-of-recent-developments-in-france/

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn
(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand