Kalief die liefde predikt

Mirza Masroor Ahmad is de vijfde kalief, sinds 2003. ‘Wij geloven dat dit het ware kalifaat is, zoals voorspeld door de profeet Mohammed,’ zegt hij in Engels met een Pakistaans accent. ‘Wij verbreiden de ware boodschap van de islam. Niet de islam die zegt dat je wreedheden kunt begaan. Daar is geen basis voor in de Koran of de tradities. Islam betekent vrede en harmonie.’ Okay, maar waar komt al dat geweld uit naam van de islam dan vandaan? Hebben
de leiders van IS er dan gewoon niets van begrepen? ‘Die zijn het spoor volledig bijster,’ stelt de kalief resoluut. ‘Ze belijden niet Gods woord. De Profeet voorspelde het al: de ware boodschap van de islam zal ten langen leste worden vergeten. Maar hij zei ook dat er iemand zal opstaan die de islam nieuw leven zal inblazen.’ Die persoon is niemand anders dan Ghulam Ahmad. Voor de Ahmadiyya is hij naast verlosser vooral ook een hervormer die de islam heeft hersteld zoals God die heeft bedoeld. Lees de Koran door de ogen van de Ahmadiyya, en het lexicon van de jihadisten
krijgt een volledig andere inhoud. Neem het begrip ‘jihad’. Ook Ahmadi’s bedrijven jihad, maar niet zoals jihadisten en salafisten die definiëren. ‘Die trekken het uit hun verband. God spoorde de Profeet pas aan terug te vechten toen zijn vijanden op het punt stonden de islam te vermorzelen. Maar de omstandigheden zijn sindsdien veranderd.

Geen enkele regering, westers of niet, bestrijdt de islam. Er is helemaal geen sprake van een kruistocht tegen de islam.’ Volgens de Ahmadiyya is het type jihad veranderd. ‘De vijanden van de islam gebruiken tegenwoordig de pen, toespraken, media. Dus hanteren wij dezelfde wapens tegen hen.’ En godslastering en geloofsafval, zaken waar extremisten de doodstraf op zetten? De kalief wuift met zijn hand. ‘Daar bestaan helemaal geen wetten voor in de islam. De Koran stelt zelfs dat wanneer een moslim de islam de rug toekeert, je hem moet laten gaan. Dat levert uiteindelijk meer moslims op die oprecht zijn.’ Hij schiet in de lach: ‘Als je iedereen doodt met het zwaard, wie zal de islam dan accepteren?’ Hartelijk ontvangen Het is niet moeilijk voor te stellen dat de kalief goed ligt bij westerse politici. In het Amerikaanse Congres, het Europees Parlement en zelfs in de Tweede Kamer – overal werd Mirza Masroor Ahmad hartelijk ontvangen. En waarom ook niet? Deze kalief is in alle opzichten okay. Alle kwesties waarover wij zo opgewonden debatteren, heeft hij al opgelost. Shariarechtbanken in Europa, zoals salafisten bepleiten? Hij is tegen. ‘We moeten de geldende wetten respecteren’, zegt hij. Leden van de Ahmadiyyajeugdbeweging zweren een eed van loyaliteit aan het land waarin zij wonen. Moslimorganisaties daarentegen mijden de Ahmadiyya als de pest. Een vertegenwoordiger van de beweging in Nederland vertelde dat hij zich had aangemeld voor een interreligieuze bijeenkomst. Kort daarop werd hij door de organiserende kerk vriendelijk verzocht zich terug te trekken: de tien overige moslimorganisaties zouden anders niet komen. Er rust een taboe op de Ahmadiyya en daarom sluiten maar weinig moslims zich aan: ze komen in een sociaal isolement terecht. Alleen in Londen groeit de beweging sterk: de vluchtelingenstroom uit Pakistan neemt alleen maar toe. De kalief kijkt op zijn horloge. Buiten maken de gelovigen zich op voor het middaggebed. Ze wachten op hem. Toch kan dat
ene onderwerp niet onbesproken blijven: Geert Wilders en de islam. Hoe moeten Nederlandse moslims met zijn kritiek omgaan? ‘Weet je,’ zegt hij na een korte pauze. ‘Dat hij zo populair is, hebben de moslims in Europa
aan hun eigen gedrag te wijten.’ Hij doelt op Charlie Hebdo, Nice, de salafistische imams met hun haatboodschap. ‘Als zij de ware islam zouden volgen, had Wilders zich nooit zo opgesteld.’ Even later beent Zijne Heiligheid weer
naar de moskee. De mannen met hun paraplu’s volgen. Op straat vormen jonge mannen een haag om het passerende verkeer af te schermen van de kalief. Niemand is vergeten hoe Asad Shah op 24 maart 2016 door een extremist werd doodgestoken in zijn winkel in Glasgow, omdat hij een Ahmadi was. En dat zijn moordenaar er later bij stond te lachen.

volledige artikel hier ook te lezen in pdf formaat