Jezus in de Heilige Koran

(door A.H. v/d Velden) In de Christelijke en westerse wereld is de leer van de Heilige Qor’aan helaas nog te weinig bekend. Hiervoor bestaan historische…

De wederkomst van Jezus

― In  naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle ―   De Wederkomst van Jezus (de Beloofde Messias)   Want zoals de bliksem komt van…

Gods Eenheid

Gods Eenheid is het geloofspunt waarop de gehele godsdienst van de Islam gebaseerd is. Dit is het eerste en grootste geloofspunt waar de Islam op…