Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap spreekt over de Langdurige Destabiliserende Consequenties van de Covid-19 Pandemie

Zijn Heiligheid dringt er op aan dat Ahmadi Moslims zichzelf informeren en de wereld informeren over de dringende behoefte om af te zien van onrecht en zich naar God de Almachtige

Op Nieuwjaarsdag, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zijn aandacht gericht op de ontberingen waar de mensheid in het afgelopen jaar mee is geconfronteerd en hij zei dat de mensheid zich moet realiseren dat dit een waarschuwing is van God de Almachtige voor de mensheid om op te houden met onrechtvaardigheden.

Sprekend vanuit de Mubarak Moskee in Islamabad, Tilford tijdens de Vrijdag Ceremonie op 1 januari 2021, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vandaag is de eerste dag van het nieuwe jaar en het is ook het eerste Vrijdag  Gebed en daarom moeten wij speciaal bidden dat dit jaar een zegening blijkt voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de wereld en de mensheid. Dat wij mogen voldoen aan onze verplichtingen en ons meer richten naar God de Almachtige en onze normen van aanbidding verhogen. Dat de mensen in de wereld, terwijl zij beseffen wat het doel van hun creatie is, voldoen aan de rechten van anderen, dat zij voldoen aan hun verplichtingen aan God de Almachtige in plaats van de rechten van anderen te overmeesteren. Mogen zij voldoen, volgens de aanbevelingen van God de Almachtige, aan de rechten van anderen. Wanneer materialistische mensen nalaten dit te doen, zal God de Almachtige de aandacht vestigen op hun verplichtingen op Zijn eigen manier. Mogen wij en de mensen in de wereld dit belangrijke punt begrijpen en ons leven goed maken voor deze wereld en de volgende”

Reflecterend op de ongekende veranderingen die de wereld het afgelopen jaar heeft gezien, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In het afgelopen jaar hebben wij een extreem boosaardige en gevaarlijke ziekte onder ogen moeten zien. Geen een land is vrij van de pandemie en dit heeft voor het ene land meer gevolgen gehad dan voor het andere. Het lijkt er echter op dat de meerderheid in de wereld niet wenst te overwegen dat het mogelijk is dat deze pandemie een teken is van Allah de Almachtige hoe wij onze verplichtingen en verantwoordelijkheden moeten vervullen. Zij wensen niet te overwegen dat Allah de Almachtige ons probeert wakker te schudden, ons te leiden en ons te laten realiseren wat onze taken zijn.

Zijne Heiligheid heeft afgelopen zomer gezegd dat hij heeft geschreven naar verschillende wereldleiders om de aandacht te vestigen op de waarschuwing van de oprichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat natuurlijke rampen en pandemieën het resultaat zijn van overtredingen en toenemende onrechtvaardigheden tegen de mensheid en afzien van de  rechten van God de Almachtige.

Zijne Heiligheid zei dat ondanks dat sommige leiders hebben gereageerd op de brief om hun verlangen naar vrede uit te drukken, zij in werkelijkheid alleen vaag en diplomatiek hebben gereageerd zonder de onderliggende boodschap voor een spirituele en morele hervorming waar te nemen. Zijne Heiligheid zei dat zij het religieuze aspect in zijn brief niet hebben geraakt waarmee Zijne Heiligheid de aandacht op vestigde om de vervulling van de verplichtingen die aan God de Almachtige verschuldigd zijn als middel om vrede te bereiken.

Commentaar gevend op het politiek leiderschap van vandaag de dag, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Waar Covid-19 de gezondheid van mensen beïnvloedt, is er tevens een enorm economische impact. Dit breekt in feite de ruggen van vele rijke en machtige naties. Wereldse mensen zien maar één oplossing hiervoor. Wanneer zij het punt bereikt hebben dat hun economie is vernietigd, zullen zij proberen beslag te leggen op de rijkdom en economie van andere kleinere landen en zullen zij proberen om hen te verstrengelen in hun web en dan met een of ander excuus hun rijkdom overmeesteren. Om dit te bereiken, zullen zij een blok vormen en zulke allianties zijn al gecultiveerd. Een koude oorlog zal opnieuw verschijnen. In feite is al gezegd dat het op een of andere manier al is begonnen en het is zeker mogelijk dat er uiteindelijk een uitbraak komt waarbij legers en wapens zullen leiden tot een catastrofe.

Reflecterend op hoe zelfhervorming verplicht is vóór iemand een ander advies kan geven, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Dit jaar zal alleen een jaar van felicitatie aan elkaar kunnen zijn wanneer wij onze verantwoordelijkheden vervullen door andere mensen te informeren en zich te laten realiseren wat hun verantwoordelijkheden naar God zijn en naar elkaar. Het is voor de hand liggend dat gezien dit alles, wij naar onze eigen toestand moeten kijken. Wanneer wij de Beloofde Messias (vrede zij met hem) in ons leven hebben geaccepteerd moeten wij eerlijk onszelf afvragen of onze eigen morele toestand zo is dat wij onze verplichtingen aan God de Almachtige vervullen? Zijn wij de rechten van de mens alleen aan het vervullen voor het belang van Allah? Of, is het zo dat wij in dat geval het nog steeds nodig hebben om onszelf te hervormen en te verheffen tot de liefde voor anderen in ons hart?

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Dus, elke Ahmadi Moslim zal moeten luisteren naar het feit dat zij gegarandeerd de verantwoordelijkheid van een grote taak en ten aanzien van het vervullen ervan, zij in de eerste plaats een atmosfeer van liefde, affectie en broederschap in hun eigen Ahmadi Moslim omgeving moeten creëren en dan de wereld onderbrengen onder deze vlag, welke is opgericht door de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem), welke de vlag de Eenheid van Allah de Almachtige is”.

Adviserend aan Ahmadi Moslims om een belofte te doen over morele hervorming, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Elke Ahmadi Moslim man, vrouw, jongere, kind of ouder persoon zou dit jaar met begrip een belofte moeten doen dat zij hun hele vermogen moeten gebruiken om een spirituele en morele revolutie in de wereld teweeg te brengen. Dat Allah het mogelijk maakt dat elke Ahmadi Moslim dit doet.”

Aan het einde van de Vrijdag Ceremonie sprak Zijne Heiligheid over de voortdurende vervolging van Ahmadi Moslims in Algerije en Pakistan. Zijne Heiligheid roept Ahmadi Moslims op om te bidden dat God de daders van de wreedheden brengt naar gerechtigheid.

Sprekend over hen die blasfemie gebruiken als wet om Ahmadi Moslims valselijk te vervolgen om de naam van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) hoog te houden zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In werkelijkheid gebruiken de mensen die ons vervolgen, de naam van de persoon die vereerd is met de titel “Genade voor de mensheid” lasterlijk. In werkelijkheid, zijn Ahmadi Moslims degenen die hun levens opofferen voor het belang van de eer van de Heilige Profeet Mohammed (s)… Dus, deze materialistische mensen kunnen ongerechtigheid gebruiken door wereldse regeringen en rijkdom tegen ons in te zetten. Zij zullen zich echter moeten herinneren dat wij geloven in die God Die ‘een excellente Beschermer en een excellente Helper’ is.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad concludeerde door te herinneren dat de ware oorzaak van vieringen waren in de tijd dat velen de dageraad van het nieuwe jaar aan het vieren zijn.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De ware viering zal zijn wanneer het hele mensdom de waarden van de mensheid hooghoudt: wanneer de wraak tussen mensen verandert in liefde.”

Meer dan 100 leden van Majlis Khuddam-Ul-Ahmadiyya Duitsland hebben de eer gehad om een virtuele ontmoeting te hebben met het hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Degenen die Zijne Heiligheid hebben ontmoet zijn allen immigranten uit Pakistan, vele van hen hadden Zijne Heiligheid voordien nog nooit ontmoet

Op 6 december 2020, het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad hield een virtuele online ontmoeting met meer dan honderd leden van de Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya (Ahmadiyya Muslim Youth Auxiliary) uit Duitsland.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya samen waren gekomen in de Crystal Palace Event Hall  in de Duitse stad Gross-Gerau.

Degenen die Zijne Heiligheid ontmoetten zijn allemaal immigranten die in de afgelopen jaren asiel hebben aangevraagd in Duitsland vanwege de vervolging van leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Pakistan.

Elk individu heeft de kans gekregen om persoonlijk met Zijne Heiligheid te spreken en Zijne Heiligheid heeft gebeden voor alle individuen en hun families. 

Sprekend tegen alle immigranten, heeft Zijne Heiligheid er bij hen op aangedrongen om constant te blijven zoeken naar de nabijheid van Allah de Almachtige en Hem nooit te vergeten.

Hij heeft de immigranten de instructie gegeven om ervoor te zorgen alleen de waarheid te spreken gedurende hun asielprocedure.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“ Gedurende de asielprocedure moet u nooit een leugen vertellen of iets overdrijven op welke manier dan ook. Leg liever eenvoudig uit wat de realiteit is van wat er gebeurd in Pakistan, waar elke Ahmadi Moslim elk moment leeft met een donkere wolk boven zich wetende dat zij gericht vervolgd kunnen worden en valselijk beschuldigd.  Zeg hen dat ten gevolge van de onrechtmatige omstandigheden, u bent gemigreerd om te kunnen leven met godsdienst vrijheid. Wanneer u altijd de waarheid spreekt, God willende, dan zal uw asiel zaak geaccepteerd worden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“ Op persoonlijk niveau moet u ervoor zorgen dat u tijdens uw vijf dagelijkse gebeden (Salat) regelmatig observeert dat u terwijl u buigt met oprechte emotie de hulp van Allah de Almachtige vanuit  oprechtheid  zoekt. Bovendien zult u de gewoonte moeten ontwikkelen om regelmatig vrijwillige gebeden (Nafl) te doen.

Wanneer u gehoord gaat worden in verband met uw asielzaak, doet u er goed aan om voor u de rechtszaal in gaat  Surah Fatiha te reciteren. Verder zult u een stevige belofte in uw hart moeten doen dat wanneer uw zaak geaccepteerd is en wanneer uw omstandigheden zijn verbeterd dat u regelmatig en met zorgvuldigheid door gaat met uw gebeden. Wanneer u dit alles doet, God willende, zult u getuige kunnen zijn van genade en barmhartigheid van Allah de Almachtige”.

Concluderend, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wanneer u handelt zoals ik heb gezegd, zal uw asiel aanvraag, God willende, geaccepteerd worden. Herinnert u zich altijd dat u zich voor al uw noden wendt naar Allah de Almachtige en zoals ik al eerder heb gezegd, doe een stevige belofte in uw hart dat wanneer uw omstandigheden verbeteren, u Allah niet vergeet en door zult gaan om Zijn nabijheid te zoeken, door te gaan met gebed en  door zult gaan om te streven naar gerechtigheid.

Allah de Almachtige weet wat ieders persoonlijke intentie is en wat er in hun hart leeft en wanneer u later overweldigd wordt door materialistische verlangens dan zult u lijden en problemen tegenkomen.

Het is in ieder geval mijn gebed dat Allah de Almachtige u allen zal zegenen en uw Helper en Beschermer zal zijn. Amien.

Einde

Verdere Informatie: media@pressahmadiyya.com

Lajna Imaillah Bangladesh heeft de eer gehad een virtuele ontmoeting bij te wonen met het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

NOVEMBER 16, 2020 Persbericht

“Wanneer Ahmadi Moslim vrouwen in staat zijn om het hoogste morele en spirituele niveau en ware vroomheid te bereiken dan zullen de toekomstige generaties van de Ahmadiyya Moslim Community voor altijd in veilige handen zijn.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 14 November 2020 is de Nationale Amila (Voorzitter) van Ladjna Imaillah Bangladesh (Ahmadiyya Muslim Women’s Association Bangladesh) toegestaan om een virtuele officiële ontmoeting en audiëntie te hebben met het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl the Amila leden vanuit de Darut Tabligh Mosque complex in Dhaka bijwoonden, welke dient als het Nationale Hoofdkwartier Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh.

Tijdens de één uur lange ontmoeting hebben de Amila leden de mogelijkheid gekregen om een verslag over hun verschillende departementen te presenteren en zij zochten de begeleiding en instructies van Zijne Heiligheid over verschillende onderwerpen.

Zijne Heiligheid is gevraagd hoe de boodschap van de Islam overgebracht kan worden aan andere mensen in het licht van de COVID-19 beperkingen.

Als reactie zei, Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Gedurende de COVID-19 beperkingen, is het in vele landen niet mogelijk om er in fysieke zin op uit te gaan om te prediken. Dus, voor nu, zult u andere manieren moeten zoeken om de boodschap van Islam te verspreiden. Gedurende deze periode is ‘online’ een belangrijk manier. Ladjna Imaillah kunnen Islamitische quotes en passages delen via sociale media en open, God Willende, nieuwe deuren met uw inspanning om de Islamitische leer met inspanning te verspreiden naar heinde en verre. Dus, zelfs in deze omstandigheden, wanneer u vastbesloten en klaar bent om nieuwe wegen te verkennen, dan zullen er vele passende wegen zijn waarop u met inspanning de boodschap van de Islam op een gepaste manier bij anderen kunt brengen.

Zijne Heiligheid is gevraagd hoe de omstandigheden waren toen hij en zijn familie in Ghana waren gedurende de periode van de jaren ’70 en ’80 en hoe hij gereageerd heeft op de uitdagingen die hij tegenkwam.

Hierover zei, Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Een persoon zou in alle omstandigheden compleet vertrouwen moeten hebben in Allah de Almachtige en in Zijn belang zou een persoon elke uitdaging onder ogen moeten zien. Het is onvermijdelijk dat van tijd tot tijd moeilijkheden verschijnen, maar een persoon zou nooit in het vervullen van zijn religieuze taken en werk een  obstakel moeten zien. In onze tijd in Afrika konden de condities en de omstandigheden moeilijk genoemd worden, maar wij waren altijd vastbesloten om de religieuze doelstellingen waarvoor we naar Ghana waren gestuurd te vervullen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“In zulke zware omstandigheden is het verplicht dat een vrouw haar man steunt en een man zijn vrouw. Zo lang u vertrouwen heeft in Allah de Almachtige zal u ongeacht hoe groot de moeilijkheden of omstandigheden zijn die u onder ogen moet zien, zullen zij nooit onoverkomelijk zijn. Wanneer oprecht gebed constant uw compagnon is, dan zal de Hulp van Allah altijd aan uw zijde staan. Zeker wanneer u uw gebed combineert met hard werken. Allah maakt het mogelijk om, welke uitdaging ook op uw pad komt, om deze te overkomen. Een persoon zou in geen enkele omstandigheid hopeloos of in paniek moeten zijn.”

Wanneer de ontmoeting bijna ten einde is, verzoekt de Nationale Sadr (Voorzitter) Ladjna Imaillah Bangladesh Zijne Heiligheid om een boodschap te geven aan alle Lajna Imaillah en Nasirat-ul-Ahmadiyya (Ahmadiyya Muslim Girls Association) in Bangladesh.

Als reactie zei, Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“U moet eerst mijn groeten ‘Assalamo Alaikum Rehmatullah wa Barakatohu’ overbrengen aan alle Lajna en Nasirat leden in Bangladesh. Bovendien is mijn boodschap aan iedereen dat zij in alle omstandigheden stevig moeten staan in hun geloof. Wanneer beproevingen en verdrukking langs komen, moet u nooit zwak worden of uw geloof schade toe brengen in welke vorm dan ook. Wanneer moeilijkheden, rouw of zorgen op uw pad komen, moet u neer knielen in gebed voor Allah de Almachtige alleen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Verder zou u een stevige belofte moeten doen om te streven naar het bereiken van rechtvaardigheid en uw kinderen moeten trainen zodat zij opgroeien tot vrome en ware gelovigen. Om uw kinderen te beschermen en te begeleiden is het zeker van belang om veel aandacht te besteden aan uw eigen morele en spirituele standaard en u voortdurend te  zoeken naar verbetering op dit gebied. Herinner u altijd dat Ahmadiyya Moslim vrouwen in staat zijn om de hoogste morele en spirituele standaard en ware vroomheid te bereiken en dan zullen de toekomstige generaties van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap voor altijd in veilige handen zijn. Dit is de ware opdracht en missie van Ladjna Imaillah en dit is mijn boodschap aan Lajna leden in Bangladesh en aan de leden van Nasirat die op een dag, God willende, zelf moeders worden.

Waqf-e-Nau vrouwen en meisjes uit Mauritius hebben de eer van een virtuele ontmoeting met het hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap

22 DECEMBER 2020 PERSBERICHTEN

Tijdens de bijeenkomst beantwoordde Zijne Heiligheid een reeks vragen die betrekking hadden op religieuze en sociale kwesties.

Op 20 december 2020 hield de Wereldleider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online bijeenkomst met de vrouwelijke leden van het Waqf-e-Nau regeling uit Mauritius.

Zijne Heiligheid zat de vergadering voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de Waqf-e-Nau-leden zich bij de Darus Salaam-moskee in Rose Hill voegden. Deze doet dienst als het nationale hoofdkwartier van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap in Mauritius.

Het evenement begon met het reciteren en vertalen van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en een kort verslag waarin de activiteiten van de Waqf-e-Nau in Mauritius werden beschreven.

Voor de rest van de een uur lange bijeenkomst hadden leden van Waqf-e-Nau de gelegenheid om Zijne Heiligheid een reeks vragen te stellen over hun geloof en hedendaagse kwesties.

Zijne Heiligheid werd gevraagd naar het koranvers ‘En wij hebben de hemel en de aarde en alles wat er tussen is niet tevergeefs geschapen’ (hoofdstuk 38, vers 28) en sommige mensen wilden weten wat de waarde en nut is van bepaalde levende wezens zoals insecten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

“Allah heeft niets tevergeefs geschapen. Geen enkel deel van de schepping is nutteloos. In bepaalde medicijnen is bijvoorbeeld het gif van een schorpioen gebruikt. Hetzelfde geldt voor slangengif, dat in de homeopathie wordt gebruikt. Er zijn ook medicijnen ontwikkeld met insecten of wezens die men anderszins als nutteloos zou beschouwen. Er zijn dus nogal wat dingen waarvan wij het doel misschien niet begrijpen, maar Allah heeft wel een doel in hen bijgebracht en dus is niets van Zijn schepping nutteloos. “

Zijne Heiligheid werden vragen gesteld over sociale media en of het raadzaam was voor jonge meisjes om hun niet-Ahmadi-vrienden toe te staan foto’s van hen samen op sociale media te delen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

“Als je van leeftijd bent waarop je de Hijab in acht neemt en een foto maakt met je vrienden, dan zou je hen moeten vragen om je foto’s niet op sociale media te plaatsen. Om risico’s te vermijden, moet u in eerste instantie proberen te voorkomen dat dergelijke foto’s worden gemaakt. Maar als ze dan toch worden gemaakt, zoals ik al zei, vraag uw vrienden om ze niet op sociale media te plaatsen. Als ze goede vrienden van u zijn, zullen ze u verzoek accepteren en honoreren. “

Een ander Waqf-e-Nau-lid vroeg hoe iemand de liefde van de Almachtige God kan verkrijgen en kan weten of God tevreden met hen is.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

“Als je altijd gehoorzaamt wat Allah de Almachtige heeft gezegd, dan zul je Zijn liefde verkrijgen. Er zijn honderden geboden in de Heilige Koran en als je ze allemaal opvolgt, zul je de liefde van Allah de Almachtige verkrijgen. Als je Allah de Almachtige op de juiste manier aanbidt, kun je de liefde van Allah de Almachtige verkrijgen. Als je echter ongehoorzaam bent, kan Allah niet tevreden en gelukkig met je zijn. “

Zijne Heiligheid werd gevraagd hoe kinderen moesten reageren als hun ouders hen disciplineerden of straften. Hierop antwoordde Zijne Heiligheid dat ouders hun kinderen niet moesten uitschelden over triviale of kleine zaken, maar in plaats daarvan hun kinderen met liefde en vriendelijkheid moesten begeleiden. Hij zei ook dat ouders in het bijzonder hun dochters met tederheid en zachtmoedigheid moesten behandelen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) zei dat hij het niet op prijs stelt dat ouders hun kinderen onnodig uitschelden over kleine dingen. Hij onderwees eerder dat ze geduld moesten tonen en voor hun kinderen moesten bidden dat Allah de Almachtige hen moge hervormen en hun tekortkomingen en problemen moge wegnemen. “

Bovendien zei Zijne Heiligheid ook dat kinderen, naarmate ze ouder werden, ook een verantwoordelijkheid hadden om de geboden van de Almachtige God te volgen.

Een andere Waqf-e-Nau had het over de prevalentie van illegale drugs in de samenleving en hoe het leven van jonge mensen ernstig werd geschaad door het gebruik ervan.

Als reactie daarop gaf Zijne Heiligheid aan dat het gebruik van illegale drugs over de hele wereld een enorm sociaal probleem was. Hij veroordeelde drugskartels en leveranciers als volkomen immoreel en gaf aan dat ze samenlevingen wereldwijd corrumpeerden. Zijne Heiligheid uitte zijn ontzetting en afschuw over het feit dat er nu drugsdealers waren die zelfs jonge kinderen in de plooi van hun misdaden verstrikt hielden door ze als muilezels te gebruiken voor hun illegale activiteiten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het gebruik van drugs komt overal ter wereld voor en wordt beheerst door een grote maffia, die zelfs schoolkinderen gebruikt om hun drugs te verkopen. Ze bieden ze gratis een kleine hoeveelheid drugs aan en als ze verslaafd raken, zeggen ze: ‘Oké, we zullen je gratis meer drugs geven als je ze voor ons verkoopt aan je medestudenten of anderen.’ Nu is de samenleving dus volledig beschadigd. Er is geen moraal in de samenleving. Het kan ze niet schelen wat ze doen met hun kinderen en de kinderen van de natie. “

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“We moeten dus zeer waakzaam zijn en ouders moeten goed opletten en hun kinderen adviseren over de gevaren van slecht gezelschap. Het belangrijkste is om voor uw kinderen te bidden dat ze nooit betrokken raken bij dergelijke gevaarlijke gewoonten. Verder, als u erachter komt dat een persoon betrokken is bij dergelijke activiteiten, die het leven van kinderen vernietigen, moet u de betrokken autoriteiten informeren om actie te ondernemen tegen die mensen. Ouders moeten heel voorzichtig en waakzaam zijn met betrekking tot hun kinderen en hun dagelijkse bezigheden, en dan voor hen bidden. “

Toen de bijeenkomst ten einde liep, vroeg een lid van de Waqf-e-Nau Zijne Heiligheid hoe iemand ervoor kon zorgen dat zijn of haar spirituele toestand nooit achteruitgaat of terugvalt.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

Doe voortdurend Istighfar- zoek de vergeving van Allah de Almachtige. Zoek de hulp van Allah. Smeek hem om Zijn hulp. Bid vurig tot Hem dat als je eenmaal een bepaalde spirituele status hebt bereikt, je nooit meer terugvalt. Verricht de vijf dagelijkse gebeden met regelmaat, want Allah de Almachtige heeft gezegd dat de dagelijkse gebeden de beste bron zijn om een persoon veilig en vrij te houden van de schadelijke effecten van de wereldse, materialistische samenleving. En als er een slechte gedachte in je opkomt, onthoud dan altijd dat Allah de Almachtige over je waakt en dat al je daden en handelingen door Hem in de gaten worden gehouden. “

Brieven verzonden naar wereldleiders door het hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tijdens de Covid-19 pandemie voor het eerst gepubliceerd

De brieven worden op dinsdag gepubliceerd op de The Review of Religions website

Het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmed heeft een serie brieven geschreven aan verschillende wereldleiders waarmee hij aandringt om te overwegen om de verlammende en verwoestende effecten van Covid-19 als een waarschuwing te zien voor de mensheid.

De historische brieven, verzonden in de maand juni 2020, zijn geschreven aan de leiders van 14 landen –Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Ghana. India, Israël, Japan, Nigeria, Rusland, Sierra Leone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

De brieven zijn ook geschreven aan Paus Franciscus en de Secretaris generaal van de VN, Zijne Excellentie António Guterres.

In de brieven verklaarde Hazrat, Mirza Masroor Ahmad dat het Coronavirus is blootgesteld aan de broosheid van naties en mensen. Hij heeft zijn overtuiging uitgesproken dat de effecten van de pandemie en de manier waarop de wereld tot stilstand is gebracht volgens het decreet van God de Almachtige, een ernstige

waarschuwing voor hervorming is aan de mensheid en dat moet worden overwogen om af te zien van alle vormen van onrecht.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Als religieuze leider en gelovig persoon, geloof ik dat de beproevingen van afgelopen weken, hebben plaatsgevonden volgens het decreet van God de Almachtige en een ernstige waarschuwing is aan de mensheid om hervorming te overwegen en af moet worden gezien van alle vormen van ongerechtigheid en wreedheid. Deze pandemie is een in het oog springend bericht aan de mensen die de mensheid in de wereld regisseren, om naar God de Almachtige toe te draaien en Zijn rechten te vervullen en die van hun medemensen.”

In zijn brieven, schrijft Zijne Heiligheid dat de economische consequenties van Covid-19 zouden verergeren en samen komen met ellende en gemakkelijk het destabiliseren  van vrede en veiligheid in de wereld kunnen verergeren. Als gevolg daarvan zegt Zijne Heiligheid dat de leiders een hoge standaard van gerechtigheid moeten handhaven op huiselijk en internationaal niveau en een positief en nobel voorbeeld moeten zijn voor hun mensen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In het licht van de heersende omstandigheden, is het mijn oprecht en nederig verzoek dat waar uw regering beleid vormt en uitvoert om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, u als leider van uw natie, ook de inwoners van uw land moet bemoedigen om te voldoen aan de rechten van de ander en bereid moet zijn om persoonlijke offers te doen in de zaak van de mensheid. Op dezelfde manier moet uw regering ernaar streven om te zorgen voor vrede en veiligheid van de gemeenschap in uw land als wel in breder internationaal verband. Ik verzoek u oprecht om de vraag om gerechtigheid en integriteit  te handhaven door te proberen de rechten van uw eigen mensen zowel als die van alle andere landen te vervullen.”

Zijne Heiligheid waarschuwde dat het essentieel is dat de huidige leiders en naties gehoorzamen aan de lessen van het verleden en erkennen dat rampen en dodelijke virussen een waarschuwing zijn geweest voor de mensheid om hun Schepper te herkennen en de rechten van Zijn schepping te vervullen.

In zijn brief aan de Secretaris generaal van de VN, dringt Zijne heiligheid aan om zijn platform te gebruiken en eenheid onder de naties te brengen.

Hazrat Mirza Hasroor Ahmad zei:

“Volgens mijn visie betekent dit bij uitstek dat de Verenigde Naties de oprichtingsdoelstellingen bij alle naties van de wereld brengt om samen één platform te vormen, waarin elk land gelijk en zonder vooroordeel wordt behandeld, liever dan te buigen voor de macht en de wil van een select aantal dominante wereldkrachten.”

In zijn schrijven aan Paus Franciscus, heeft Zijne Heiligheid tevens de boodschap overgebracht van de oprichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrta Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat het nu meer dan ooit essentieel is dat religieuze leiders de geest van tolerantie en respect koesteren en deze met de verschillende religies in de wereld bij elkaar zoeken.

Op dinsdag 8 december 2020 worden kopieën van de brieven gepubliceerd op de website van The Review of Religion www.reviewofreligion.org .

End

Meer Informatie: media@pressahmadiyya.com

Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap roept op tot vreedzame reactie na de publicatie van meer spotprenten

AHMADIYYA MOSLIM MEDIA BUREAU
Tel: 06-27298830


Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad – Vijfde Khalifa (Opvolger) van de Beloofde Messias

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat Moslims vreedzaam moeten reageren met gebed en hij  prijst de uitspraken die door paus Franciscus zijn gedaan over dit onderwerp

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, heeft gereageerd op de publicatie van nog een spotprent met de beeltenis van de Heilige Profeet Mohammed (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) op de omslag van de editie van Charlie Hebdo van deze week.

Hij sprak over dit onderwerp tijdens zijn wekelijkse Vrijdagpreek vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen en zei dat zulke karikaturen grievend zijn en pijn hebben veroorzaakt bij vele vredelievende Moslims in de hele wereld en dienen te worden veroordeeld. Maar hij zei dat elke vorm van geweld of iedere onwettige reactie nooit gerechtvaardigd kan zijn en volledig in strijd is met de leerstellingen van de Islam. Zijne Heiligheid zei ook dat het protesteren op straat niet een gepaste reactie is, integendeel moeten Moslims reageren door meer gebed te doen en door het afroepen van zegeningen over en begroetingen tot de Heilige Profeet (vrede zij met hem).

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Vergeet niet dat de Islam nooit verspreid is door middel van geweld en bloedvergieten en nooit verpreid zal worden door geweld en bloedvergieten. Integendeel, de verspreiding van de Islam kan alleen bereikt worden door het afroepen van zegeningen voor en begroetingen (Durood) tot de Heilige Profeet van de Islam (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn). Alleen door het doen van Durood kunnen we succesvol zijn.”

Zijne Heiligheid zei dat naar aanleiding van de aanval op Charlie Hebdo de publicatie juist nieuw leven is ingeblazen.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wat heeft deze kwade terroristische aanslag voor goeds gebracht? In het verleden veroordeelden vele westerse leiders de publicatie van dergelijke beledigende spotprenten, maar na de aanslag vorige week in Frankrijk hebben veel mensen en leiders hun standpunt veranderd en in het openbaar hun steun betuigd voor deze onfatsoenlijke publicatie.” Hadhrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Sinds de aanval (op Charlie Hebdo) heeft de krant enorme financiële steun ontvangen uit verschillende bronnen. Voorheen had haar gedrukte oplage slechts een verspreiding van 60.000 exemplaren en er werd gezegd dat de krant binnenkort failliet zou gaan, maar door de daden van deze zogenaamde Moslims is het tijdschrift nu nieuw leven ingeblazen en deze week bedraagt zijn gedrukte oplage al meer dan vijf miljoen exemplaren.”

Tijdens zijn preek prees Zijne Heiligheid de recente uitspraken van paus Franciscus, waarin hij zei dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting – dat geen geloof of religie moet worden bespot of beledigd en dat de waardigheid van elke religie te allen tijde gerespecteerd moet worden. Zijne Heiligheid zei dat de standpunten die door de paus over deze zaak werden verwoord “volkomen correct” zijn.

Het hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zei dat de internationale media grote macht en invloed hebben en dus riep hij alle media-organisaties op om die invloed met de nodige verantwoordelijkheid aan te wenden.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Heden ten dage hebben de media een grote macht – als zij zich onverantwoordelijk gedragen kan dit wanorde en onnodige provocatie veroorzaken, maar als zij zich verantwoordelijk opstellen, kan dit een grote rol spelen in het creëren van vrede en harmonie in de samenleving.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad besloot zijn preek met te bidden voor vrede in de wereld en hij herhaalde de noodzaak voor Moslims om met oprecht gebed een antwoord te geven op alle pogingen om de Heilige Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) belachelijk te maken.

 

 

 

 

 

Einde bericht    

Persbericht – Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap(aba) houdt een historische zitting met Jamia Ahmadiyya Indonesië

“Wij zijn niet de mensen die wapens dragen, die geweren of messen vasthouden, maar wij zijn de mensen die ons in gebed ter aarde werpen voor Allah de Almachtige…” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)

Op 31 oktober 2020 zei het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) het volgende:

Nadat Zijne Heiligheid(aba) werd gevraagd hoe er gereageerd zou moeten worden tegen degenen die de Beloofde Messias(as) bespotten of slecht over hem spreken, legde hij uit dat het niet alleen de Beloofde Messias(as) die ten onrechte het doelwit was, maar ook de Heilige Profeet van de Islam(s) in deze tijd op een wrede wijze wordt aangevallen door de tegenstanders van de Islam en religie.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Degenen die doelbewust en kwaadwillig de Heilige Profeet Mohammed(s) of de Beloofde Messias(as) aanvallen, zullen door Allah de Almachtige Zelf worden bestraft – of het nu in dit leven of in het Hiernamaals is. Als het gaat om onze reactie, als Ahmadi Moslims, moeten we volgen wat de Beloofde Messias(as) ons heeft geleerd. Hij instrueerde dat zijn volgelingen geduld moesten tonen in tijden van tegenspoed. Hij leerde dat we nooit op dezelfde manier op geweld of wreedheid mogen reageren en we nooit geweld mogen gebruiken als anderen hem bespotten of belasteren, ongeacht hoeveel liefde we in ons hart voor hem hebben.”

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Natuurlijk is de gezegende persoon die we meer liefhebben dan enig ander, zelfs meer dan de Beloofde Messias(as), de Heilige Profeet Mohammed(s) , en tegenwoordig worden in Frankrijk en bepaalde andere Europese landen, spotprenten gepubliceerd waarin de Heilige Profeet(s) wordt bespot. Wat zou onze reactie hierop moeten zijn? Het is dat we Durood (begroetingen) op de Heilige Profeet(s) moeten aanroepen, zelfs meer dan voorheen en met steeds grotere bezieling. Onthoudt dat wanneer we Durood aanroepen, we ook bidden voor het spirituele nageslacht van de Heilige Profeet(s) en onder zijn spirituele nageslacht is de Beloofde Messias(as) van de hoogste rang. Daarom is het onze plicht om met Durood te antwoorden wanneer mensen de Heilige Profeet(s) of de Beloofde Messias(as) bespotten of belachelijk maken.”

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Daarnaast moeten we persoonlijk de hoogst mogelijke morele normen in acht nemen, zodat degenen die bespotten op een natuurlijke wijze tot zwijgen worden gebracht als ze zien dat we in reactie op hun beschimpingen vreedzaam reageren door op elk moment de ware leerstellingen van de Islam uit te dragen. Ze zullen zien dat Ahmadi Moslims degenen zijn die vrede, liefde en tolerantie in de samenleving verspreiden. Zij zullen beseffen wanneer zij hatelijk tegen ons spreken, dat wij daartegenover met liefde en vriendelijkheid reageren. Dit is namelijk de reactie die wordt onderwezen door de Heilige Koran.”

Verder zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Daarom zou onze reactie altijd zo zijn, dat we ons spiritueel hervormen en onszelf verbeteren, ons ter aarde werpen voor Allah de Almachtige en bidden dat Allah de tegenstanders van de Islam leidt, zodat ze kunnen afzien van het bespotten van onze geliefden – zowel de Beloofde Messias(as) en die persoon die de hoogste positie van de gehele mensheid bezit – de Heilige Profeet van de Islam(s). Onthoudt, wat wij ook wensen, wij moeten het alleen bij Allah de Almachtige zoeken. Het is niet aan ons om geweld of hardheid te gebruiken op welke manier dan ook. Wij zijn niet de mensen die wapens dragen, die geweren of messen vasthouden, maar wij zijn de mensen die ons in gebed ter aarde werpen voor Allah de Almachtige, ons spiritueel en moreel verbeteren en begroetingen aanroepen op de Heilige Profeet(s).”

PERSBERICHT – HET HOOFD VAN DE AHMADIYYA MUSLIM GEMEENSCHAP HOUDT EEN HISTORISCHE KLAS MET DE INTERNATIONALE JAMIA AHMADIYYA IN GHANA

“Mijn eerste post was in Afrika en vanaf dat moment nam Allah de Almachtige mij bij de hand en bracht mij van plaats naar plaats en ik had daar geen controle over.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 5 december 2020 heeft, het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een vijfenzeventig minuten durende online  klas voorgezeten met 185 studenten van Jamia Ahmadiyya International ( De Ahmadiyya Moslim opleiding voor Missionarissen in Ghana)

Het was de eerste keer dat Zijne Heiligheid een klas voorzat met Jamia Ahmdiyya International en op deze manier hebben missionarissen in opleiding, uit een reeks van verschillende landen, o.a. Ghana, Nigeria, Senegal, Tanzania, Jordanië en Kazachstan, gezamenlijk deel kunnen nemen aan een ontmoeting en zij zochten  begeleiding en gebed bij hun spirituele en godsdienstige leider.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de studenten en hun docenten van Jamia Ahmadiyya International samen waren gekomen in het Jamia Ahmadiyya International complex in Makessim in de centrale regio van Ghana.

Het evenement startte met een recitatie met vertaling van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en een vertelling uit de geschriften van de Beloofde Messias (Vrede zij met hem).

Tijdens de ontmoeting, is aan Zijne Heiligheid gevraagd om een speciale herinnering te delen uit de tijd dat hij in Ghana woonde in de jaren ’70 tot ’80.

Als antwoord vertelde Hazrat Mirza Masroor Ahmed:

“ Gedurende mijn tijd in Ghana, bezocht de Derde Kalief, Hazrat Mirza Nasir Ahmad (rh) het land en ik breng in herinnering dat op de allereerste dag van zijn tour, mensen zich verzameld hadden in Accra om hem te groeten. De Derde Kalief kwam naar buiten om hen te ontmoeten en even bij hen te zijn. Terwijl hij daar was begon het hevig te regenen, zo hard dat de Kalief ondanks een paraplu boven zijn hoofd, doorweekt raakte. Ondanks de zware regen bleven de Ghanese mannen, vrouwen en kinderen staan en zij bewogen zich geen centimeter en bleven met volle aandacht naar hem luisteren De Derde Kalief was erg onder de indruk van hun hoge mate van geduld en tolerantie en later merkte hij op hoe aandachtig zij luisterden naar de woorden van Khalatiful Masih terwijl zij bleven staan gedurende de regenstorm en niet van hun plaats weken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmed verteld verder:

“Ik herinner mij een zelfde situatie toen ik Tanzania bezocht in 2005. Er kwamen daar in die dagen verschillende regenstormen voor. Toen ik de dames aansprak gedurende de Jalsa Salana, opende de hemel zich. Het dak boven hun hoofd kon geen weerstand bieden aan al het water en opeens kwam de stortvloed aan water naar beneden op de plaats waar de dames zaten en niemand verliet zijn plaats. Eerder nog, zij bleven in dezelfde houding zitten en beleven luisteren naar mij met geduld en volle concentratie.”

Zijne Heiligheid verklaard dat geduld en discipline bij tegenslag de kenmerken zijn van een succesvolle natie. Hij verklaart dat Afrikaanse mensen en naties in dit verband een voorbeeld zijn voor anderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmed verklaarde:

In het algemeen hebben Afrikaanse mensen een hoge mate van geduld en tolerantie en zij zijn van nature gedisciplineerde mensen. Het is belangrijk dat deze kwaliteiten blijven bestaan en uitgebouwd worden. Vandaar dat jullie allemaal, zij die missionarissen gaan worden, er los van geloofsonderwijs er ook voor moeten zorgen dat de komende generaties er in onderwezen worden dat de Islam hecht aan het belang van het hebben van discipline en zeker duidelijk make dat de naties die deze kwaliteit al bezitten vooruitgang boeken en floreren. Zoals ik al heb gezegd, oorspronkelijke Afrikanen zijn gedisciplineerd en wat vereist is bij deze kwaliteit is dat zij ingezet en georganiseerd kunnen worden op een productieve manier. Wanneer jullie naties in staat zijn dit te bereiken dan zal Afrika, als God het wil, leiders worden van de wereld en jullie, als missionarissen, moeten hier jullie rol in spelen.

Aan Zijne Heiligheid is gevraagd hoe atheïsten het beste overtuigd kunnen worden over het bestaan van God.

Hazrat Mirza Masoor Ahmad antwoorde:

“Het sterkste bewijs voor een persoon die gelooft in het bestaan van God, is hun eigen voorbeeld en ervaring. Wanneer een atheïst God ontkent, moeten wij diegene informeren over wat wij gezien hebben en waar wij getuige van zijn geweest in onze eigen levens wat betreft het bestaan van God. Ieder van ons heeft ervaringen opgedaan dat wanneer wij gebeden hebben tot God de Almachtige, dat Hij onze gebeden heeft verhoord. Dus, wanneer iemand van jullie  atheïsten tegen komt, moet je diegenen laten weten dat je God de Almachtige hebt gezien, Hem hebt gevoeld en dat het daarom onmogelijk is dat je Hem ooit kan ontkennen. Vertel hen dat wanneer zij er oprecht naar streven met een open geest, dan zullen zij God vinden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Veel mensen die God afwijzen zijn erg halsstarrig in hun overtuigingen en zij willen niet eens horen of overwegen wat de bewijzen zij die tegengesteld zijn aan hun overtuiging. Enkele jaren geleden, schreef een welbekende atheïst een beroemd boek waarin hij het bestaan van God ontkent en ik heb hem als reactie het vijf-delige Engelse commentaar op de Heilige Koran en het boek van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) ‘De Filosofie van de Islamitische leer’ gestuurd en ik heb hem gevraagd deze te lezen zodat hij onze overtuigingen en bewijzen voor het bestaan van God te lezen. Hij reageerde echter door te zeggen dat hij geen interesse had in het lezen van de boeken. Dus hij wilde dat wij zijn boek zouden lezen zonder dat hij bereid was de onze te lezen. Niettemin zijn er andere atheïsten die een meer open geest hebben en bereid zijn om te luisteren naar anderen je kan deze mensen persoonlijk kennen en ernaar streven om hen dichter bij God te brengen.”

Hazrat Mirza Masoor Ahmad vertelde:

“In het verleden zijn veel mensen bij mij gekomen om mij te ontmoeten en later erkenden zij dat zij niet geloofden in God, maar wanneer zij ooit hun overtuiging zouden veranderen, dit zou gebeuren door de Kalief omdat Hij op een logische manier het bestaan van God heeft uitgelegd. En onthoud dat om een hart van anderen te verzachten en om te draaien je de grenzeloze kracht van gebed moet gebruiken en daarnaast een uitstekend persoonlijk voorbeeld moet zijn waar anderen van kunnen leren en hun voordeel uit kunnen halen.”

Toen de ontmoeting ten einde liep is aan Zijne Heiligheid gevraagd in welk veld of welke carrière hij na had willen streven wanneer hijzelf een student zou zijn.

Als reactie vertelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wat ik wilde worden, kon ik niet. Ik kwam terecht op een plaats waar ik geen persoonlijk verlangen naar had.”

Hazrat Mirza Hasroor Ahmad gaat verder:

“Aanvankelijk was ik geïnteresseerd in wetenschap en ik dacht dat ik het na kon streven om geneeskunde te studeren. Daarna studeerde ik landbouw economie en ik bad en heb in mijn hart toegezegd dat wanneer ik goede cijfers zou halen, dat ik dan mijn leven zou wijden aan het dienen van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap. Daarop stelde Allah mij in staat om goede cijfers te halen zodat ik zonder echte inspanning van mijn kant de eerste graad zou halen en toen heb ik mijn belofte vervuld door mijn leven te geven als toegewijde.”

Hazrat Mirza Hasroor Ahmad verklaarde verder:

“Mijn eerste post was in Afrika en vanaf dat moment nam Allah de Almachtige  mij bij de hand en nam mij verder mee van plaats naar plaats en daar had ik geen controle over. Dus wij moeten er altijd naar streven om Allah’s hand vast te grijpen en Zijn hulp te zoeken in alle zaken. Wanneer wij dat doen met oprechtheid, dan leidt Allah en zorgt Hij persoonlijk  voor een persoon. Speciaal onze missionarissen moeten de hand van Allah vasthouden en Hem smeken dat Hij ons brengt waarheen Hij verlangd en wat Hij het beste voor ons acht en dat Hij de kwaliteiten bij ons inprent die Hij verlangd. Alleen dit is de weg voor de gezegenden. “

Persbericht – Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap(aba) verwelkomt de uitspraken van de Canadese Premier over de vrijheid van meningsuiting

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verwelkomt en waardeert de recente uitspraken die gemaakt zijn door de Canadese Premier, Justin Trudeau over het belang van iemands recht op vrijheid van meningsuiting met verantwoordelijkheid aan te wenden.

Nadat de heer Trudeau, zoals door de media gemeld, onlangs werd gevraagd of de vrijheid van meningsuiting het zou moeten toestaan dat religies of religieuze leiders worden bespot of belachelijk gemaakt, antwoordde hij:

“Wij zullen de vrijheid van meningsuiting altijd beschermen, maar de vrijheid van meningsuiting heeft ook grenzen. We zijn het aan onszelf verplicht om met respect te handelen naar de medemens en niet om willekeurig en onnodig degenen te kwetsen met wie we een maatschappij en een planeet delen. We hebben bijvoorbeeld niet het recht om “brand” te gillen in een volle zaal van een bioscoop, er zijn altijd grenzen. In een pluralistische, diverse en respectvolle maatschappij zoals de onze, zijn we het aan onszelf verplicht om ons bewust te zijn van de impact van onze woorden en daden op anderen. Vooral die gemeenschappen en bevolkingen die nog steeds veel discriminatie ervaren.”[i]

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap prijst Premier Trudeau voor zijn moed om dit standpunt in te nemen ter verdediging van degenen die religie als heilig (zijn) blijven beschouwen.

Als antwoord op de uitspraken van Premier Trudeau zegt het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Ik waardeer enorm de uitspraken van de Canadese premier over de noodzaak om bepaalde grenzen te stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Ik geloof dat dit de juiste manier is om vrede en harmonie in de maatschappij te bevorderen. Zeker, het is altijd mijn overtuiging geweest, gebaseerd op mijn geloof, dat het verkeerd is om de religieuze sentimenten van welk volk dan ook onnodig te provoceren en te krenken, zij het Christenen, Joden, Hindoes, Moslims of de volgelingen van een ander geloof.”

Verder zegt Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Ik heb het al vaker gezegd dat wanneer de religieuze sentimenten van miljoenen moslims op een pijnlijke wijze gekwetst worden, dit uiteraard tot verbolgenheid binnen de Moslimgemeenschap zal leiden. Het meest betreurenswaardige is dat de recente geschiedenis aantoont dat er altijd een kleine minderheid van zogenaamde Moslims zullen zijn die de leerstellingen van de Islam op een wrede wijze schenden en op zeer extreme wijze reageren, zoals we onlangs in Frankrijk gezien hebben. Dit moedigt degenen aan die de vrijheid van meningsuiting ten koste van alles trachten te verdedigen, en zo blijft de vicieuze cirkel van vijandigheid doorgaan en wordt de kloof tussen Moslims en de rest van de maatschappij vergroot.

Derhalve hebben we leiders nodig die niet alleen de gewelddadige reactie veroordelen, maar ook erkennen dat de uitoefening van onze vrijheden en rechten niet aangewend moeten worden om anderen onnodig te provoceren en onrust bij hen te veroorzaken. In dit verband, betuig ik mijn welgemeende dank aan de heer Trudeau en ik bid dat andere wereldleiders ook het belang van het bouwen van een hechte maatschappij zullen inzien, waarin de sentimenten van mensen van alle religies beschermd zijn.”

(Noot: de foto in dit persbericht is in 2016 genomen)[i]https://www.msn.com/en-us/news/world/free-speech-has-limits-canada-s-trudeau-says/ar-BB1ayic0

—————-   Einde bericht  —————-

Om het persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/11/the-world-head-of-the-ahmadiyya-muslim-community-welcomes-comments-of-canadas-prime-minister-regarding-free-speech/

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn
(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”

Persbericht – Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap reageert op opmerkingen van de Franse president over de Islam en roept op tot éénheid in de Islamitische wereld

Eerder vandaag, tijdens zijn wekelijkse vrijdagpreek, gehouden vanuit de Mubarak-moskee in Islamabad, Tilford, veroordeelde het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), de recente heruitgave van karikaturen met afbeeldingen van de Heilige Profeet van de Islam(s) in Frankrijk. Zijne Heiligheid(aba) ging ook in op de opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron tijdens een toespraak vorige maand dat de Islam in een ‘crisis’ verkeerde.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Ik wil de aandacht vestigen op het feit dat wij, Ahmadi-Moslims, vandaag de dag nog vuriger moeten bidden. Natuurlijk bidden wij altijd voor onszelf en voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, maar we hiernaast tevens, meer in het algemeen, bidden voor de moslimwereld en de Islam.

In deze tijd koesteren bepaalde leiders van niet-moslimlanden gevoelens van boosaardigheid jegens moslims en de Islam. In plaats van in de Almachtige God te geloven, beschouwen deze leiders het publiek als hun goden. Ze leiden hun volk op een dwaalspoor door te verkondigen dat er geen God is, terwijl ze de mensen die ze leiden als alles beschouwen. Zelfs als ze dergelijke opmerkingen niet expliciet maken, koesteren ze vooroordelen jegens de Islam. Helaas is een groot deel van het bevolking van de niet-moslimwereld ook tegen de Islam omdat ze zich niet bewust zijn van de ware Islamitische leerstellingen. Daarom is het de plicht van Ahmadi-Moslims om het ware beeld en voorstelling van de Islam aan de wereld te presenteren.

Als in de recente tijd een Westerse leider een categorische verklaring heeft afgelegd over de Islam – terwijl anderen soortgelijke verklaringen afleggen, maar voorzichtiger – dan is het wel de Franse president geweest. In een toespraak zei hij dat de Islam een religie is in ‘crisis’. Laat het echter duidelijk zijn dat als er iets in crisis verkeert, dan is het hun eigen religie – tenminste als ze zelfs maar een religie aanhangen. Wat de Islam betreft, het is een levende, groeiende en bloeiende religie. De Almachtige God heeft verzekerd dat het zich over de hele wereld blijft verspreiden, en dankzij de inspanningen van de Gemeenschap van de Beloofde Messias(as), breidt het zich uit naar alle uithoeken van de aarde.

De werkelijkheid is dat deze anti-islamitische krachten en individuen in staat zijn de Islam op deze manier aan te vallen, omdat ze zich er duidelijk van bewust zijn dat er geen eenheid is in de moslimwereld. Hier is het echter ook noodzakelijk dat ik de premier van Canada prijs, aangezien hij onlangs een zeer wijze verklaring aflegde waarin hij zei dat men zich moet onthouden van opmerkingen die expliciet de religieuze gevoelens van anderen schaden. Als andere leiders maar zouden leren van deze opmerkingen van de premier van Canada in het belang van de wereldvrede.

Het is duidelijk dat de benarde toestand van de moslimwereld een gevolg is van een totaal gebrek aan eenheid onder de moslimgemeenschap. Moslimlanden vechten en strijden tegen elkaar en de niet-moslimwereld ziet dit en benut het. Als de wereld wist dat moslims één zijn en geloven in één God en één Profeet(s) en dat de moslims degenen zijn die offers brengen voor hun religie, dan zouden we nooit getuige zijn van dergelijke acties van de niet-moslim wereld gericht op onze religie. Nooit zou er een krant zijn die het zou aandurven om karikaturen van de Heilige Profeet Mohammed(s) te publiceren.

Een aantal jaar geleden, toen de cartoons van de Heilige Profeet van de Islam(s) voor het eerst werden gepubliceerd in Denemarken en vervolgens wederom in Frankrijk, klonk direct een luid alarm en werden boycots aangekondigd onder moslims en daarna, binnen een paar maanden, ebde alles weg net zo vlug weer weg en werd verder niets meer ondernomen door de meerderheid van de moslims.

De uitzondering was de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die alleen stond door op de ware islamitische manier te reageren door aan de wereld het ware en mooie karakter van de Heilige Profeet(s) te demonstreren. Hierop prezen veel niet-moslims, academici, leiders en leden van het grote publiek onze reactie. Dit was onze reactie en zal altijd onze reactie zijn. We informeren anderen dat het volkomen onrechtvaardig is om de misleide en slechte daden van een paar zinloze mensen als de ware islam te bestempelen. Het betaamt de president of leider van welk land dan ook niet dat hij de onrechtmatige daden van een individu als onderdeel van ‘Islam’ en als ‘crisis’ voor moslims bestempelt en daardoor de emoties van mensen tegen de islam voedt.

Het publiceren van dergelijke cartoons schaadt ongetwijfeld de gevoelens van elke ware moslim. Als ze zulke hatelijke dingen blijven publiceren en volhardend blijven in hun daden, dan zetten ze zelf anderen aan om onwettige en onrechtmatige handelingen te plegen in naam van de vrijheid van meningsuiting.

Toen deze kwestie van karikaturen voor het eerst ter sprake kwam, heb ik de juiste islamitische manier van reageren in een reeks preken verduidelijkt en die boodschap had, zoals ik al zei, een zeer positieve impact. En we blijven handelen volgens die vreedzame manier van reageren.

Bovendien, toen een zekere anti-Islamitische Nederlandse politicus zich tegen de islam uitsprak, hield ik een toespraak in Nederland, waarin ik hem waarschuwde voor de straf van Allah de Almachtige. Hierop beweerde hij ten onrechte dat ik hem gewelddadig had bedreigd en riep hij de Nederlandse regering op mij te verbieden het land binnen te komen en zocht hij ook andere maatregelen tegen mij.[i]

In ieder geval, binnen de grenzen van de wet blijvend, beantwoorden en reageren we altijd op alle aantijgingen tegen de Islam en het nobele karakter van de Heilige Profeet Mohammed(s) naar ons beste vermogen en dat zullen we als zodanig blijven doen. Dit is de oplossing die we aandragen – dat elke stap moet worden genomen terwijl u binnen de voorgeschreven grenzen van de wet van het land blijft.

Bovenal moeten we vredesuitingen aan de Heilige Profeet Mohammed(s) richten en bidden voor de Islam. Dit is iets waar ik in mijn vorige toespraken vele malen de aandacht op heb gevestigd, dat ondanks zulke kwetsende uitspraken aan ons gericht door niet-Ahmadi moslimleiders, moeten en zullen we altijd doorgaan met het verdedigen van de Islam, in het licht van de ware leer van de Islam, zo God wil.

Het doden van een, twee of vier mensen is een uiting van kortstondige woede en hartstocht en kan nooit de oplossing zijn. Een gewelddadige reactie moet natuurlijk altijd worden veroordeeld. Als de moslimgemeenschap een permanente oplossing wenst, dan moet, zoals ik al zei, de hele moslimwereld zich verenigen als één. Zelfs op de huidige kwestie hebben de Turkse president en bepaalde andere landen gereageerd, maar hun reactie zal geen groot effect hebben in vergelijking met de potentiële impact die een collectieve reactie van alle moslimlanden samen zou hebben gehad. Er wordt gezegd dat de Franse president zijn standpunt naar aanleiding van de reactie van Turkije misschien wat milder heeft gemaakt, maar toch bleef hij standvastig in zijn standpunt dat wat hij oorspronkelijk had gezegd juist was. Zeker, als alle moslimlanden met één stem hadden gesproken, dan had de Franse president geen andere keus gehad dan zijn excuses aan te bieden en zijn eerdere verklaring volledig in te trekken.

Hoe dan ook, hier wilde ik deze kwestie kort bespreken en ondubbelzinnig duidelijk maken dat moslims, op zijn minst, als één moeten verschijnen en spreken voor niet-moslimlanden. Zie dan in hoeveel impact en positieve verandering dat kan resulteren!

Wij, Ahmadi-Moslims, vervullen onze missie en zullen dat blijven doen, als God het wil, omdat dit de taak en verantwoordelijkheid is van degenen die de Messias(as) van Mohammed(s) volgen, namelijk dat zij de prachtige leerstellingen van de Islam moeten uitdragen over de hele wereld. Ze moeten anderen informeren over het daadwerkelijke karakter van de Heilige Profeet(s) en niet rusten voordat ze de hele wereld onder zijn banier hebben gebracht. Verkondig de wereld dat haar redding ligt in het erkennen van de Ene God en het uitroeien van alle vormen van onrecht.

Een paar maanden geleden, tijdens de huidige COVID-19-pandemie, schreef ik opnieuw naar een aantal wereldleiders, waarin ik tevens schreef richting de president van Frankrijk. In die brief heb ik hem geïnformeerd over de waarschuwende woorden van de Beloofde Messias(as) dat natuurrampen, calamiteiten en beproevingen een straf zijn van Allah de Almachtige als gevolg van onrechtvaardigheid en wangedrag. Daarom schreef ik dat wereldleiders alle vormen van onrecht moeten uitroeien, rechtvaardig moeten zijn en verklaringen en uitspraken moeten doen die waarheidsgetrouw zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid vervuld en zullen dat blijven doen en nu is het aan anderen of ze deze erkennen of niet. In ieder geval moeten we de Moslim Ummah niet vergeten in onze gebeden – moge Allah hen in staat stellen de ware dienaar van de Heilige Profeet Mohammed(s) te herkennen.

Bovendien zou de gehele wereld ook moeten nadenken over het feit dat als ze blijven afdwalen van God, dit niets anders zal opleveren dan hun vernietiging. We moeten ons best doen om mensen onder de eenheid van God te brengen, en om mensen onder de banier van de Heilige Profeet(s) te brengen. Moge Allah ons daartoe in staat stellen.

Bovendien moeten wij bidden over de algemene toestand van de wereld, aangezien deze met grote vaart richting haar eigen vernietiging koerst. Laat het niet zijn dat, nadat we eindelijk verlost zijn van deze pandemie, de mensheid een nieuwe ramp in de vorm van een wereldoorlog overkomt. Moge Allah de wereld verstand en begrip schenken en de mensheid in staat stellen de rechten van de Ene Ware God te erkennen en te vervullen.”

[i] De ingediende zaak werd door de Nederlandse regering afgewezen als ongegrond